Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Trods krisen er der en række håndtag, man her og nu kan skrue på for at styre virksomheden ...
27. marts 2020

9 tiltag, der kan styrke virksomhedens likviditet

Trods krisen er der en række håndtag, man her og nu kan skrue på for at styre virksomheden igennem de svære tider.

Corona-epidemien har lukket store dele af verden ned, og de økonomiske konsekvenser er massive. Mange danske virksomheder står til at miste hovedparten af den normale omsætning, og deres kunder får sværere ved at betale deres regninger.

Virksomhedernes indtjening og likviditet er under et enormt pres, som kræver handling. Her er en række håndtag, man her og nu kan skrue på for at hjælpe virksomheden igennem krisen.

1. Ajourfør budgetterne

Få ajourført jeres budgetter til den nye situation, så I får overblik og kan sætte ind med de tiltag, der er nødvendige for at sikre virksomhedens overlevelse. I inforevision oplever vi, at flere af kunderne udarbejder korttidslikviditetsbudgetter – helt ned på uge-for-uge-basis – for at få overblik over likviditeten.

2. Regeringens hjælpepakker

Undersøg, hvad regeringens hjælpepakker betyder for jer. Kan I søge kompensation for faste udgifter, løn til hjemsendte medarbejdere eller omsætningsnedgang?

3. Tal med banken

Kan I omlægge lån eller benytte jer af de muligheder, som bankerne nu har for at udvide lånerammer, forhøje kassekreditter eller give henstand med betalinger?

4. Kautionering og garantiordning

Falder virksomheden ind under Vækstfondens mulighed for at stille garanti for SMV’ers nye kreditter og for at kautionere for store virksomheders lån eller kreditter i banken?

5. Skat og moms

Udnyt ændrede og udskudte betalingsfrister m.v.

6. Aconto fakturering

En effektiv rykkerprocedure er vigtig. Gør status på udeståender hos kunderne og fakturer dem om muligt med korte mellemrum.

7. Indgå betalingsaftaler

Kontakt kreditorer og leverandører for at aftale længere betalingsfrister eller ændrede betalingsvilkår.

8. Faste aftaler, abonnementer og faste omkostninger

Kan I ændre eller opsige nogle af jeres faste aftaler?

9. Projekter og investeringer

Sæt interne projekter på hold og udskyd investeringer indtil videre.


“Vi ved, at Cash is King, men selv om vi stadig er likvide, gør vi selvfølgelig alt, hvad vi kan, så vi ikke dræner kassen. For udover, at en halvtom kasse i praksis er en showstopper, er det også en kæmpe mental barriere i forhold til at kunne se løsninger.”

CEO Sine Mejnertz, FESTTEMA ApS 

> Se kundecase med FESTTEMA: Vi går i dvale uden at gå i stå


Kontakt

Hvis du søger du råd og vejledning om, hvordan du og din virksomhed kommer bedst muligt igennem Corona-krisen, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Kontakt os på info@inforevision.dk, tlf. 3953 5000.