Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Hidtil har selskaber kun skullet oplyse om kontrollerede transaktioner, hvis de oversteg 5 mio. ...
24. februar 2020

Hovedaktionærer skal indberette
selv små transaktioner til Skattestyrelsen

Beløbsgrænsen for såkaldte kontrollerede transaktioner er fjernet. Nu skal selv små transaktioner indberettes, og det har betydning for selskabernes oplysningsskemaer.

Hidtil har selskaber kun skullet oplyse om kontrollerede transaktioner, hvis de oversteg 5 mio. kroner, men fra og med indkomståret 2019 skal selv små transaktioner mellem en hovedaktionær og dennes selskab, eller transaktioner mellem koncernforbundne selskaber, angives som kontrollerede transaktioner.

I praksis betyder det, at et stort antal hovedaktionærselskaber samt mindre og mellemstore koncernselskaber fremover skal indberette oplysninger om kontrollerede transaktioner.

Hvad er kontrollerede transaktioner?

Skattestyrelsen har tilkendegivet, at alle transaktioner mellem en hovedaktionær og hans selskab anses for kontrollerede transaktioner.

Kontrollerede transaktioner er bl.a. køb og salg af aktiver (fx ejendom, bil, båd, kunst m.v.), men til kategorien hører også løn, fri bil, andre personalegoder, leje af hjemmekontor, mellemregninger, renter, selskabsretlige udlodninger af udbytter m.v.

Få overblik over de kontrollerede transaktioner, du skal indberette

De skærpede krav til selskabers oplysningsskemaer vil alt andet lige medføre administrative omkostninger for selskaberne.

Det er i den forbindelse vigtigt, at alle de selskaber – der nu bliver omfattet af de skærpede indberetningskrav – får skabt et overblik over de kontrollerede transaktioner, der skal indberettes via oplysningsskemaet for 2019.

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte din revisor eller inforevisions skatteafdeling.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skatterådgiver
T 39 50 50 47
jpe@inforevision.dk