Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


9. september 2021 har Regeringen og et bredt politisk flertal i Folketinget besluttet at ...
9. september 2021

Covid-19: Låneordninger og betalingsfrister

De rentefrie corona-lån af moms og A-skat skal betales tilbage. Få overblik over fristerne her.

Momslån til små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder, der afregner kvartalsvis moms, har rentefrit kunnet låne et beløb svarende til den moms og evt. også lønsumsafgift, som virksomheden skulle indberette og betale senest 1. juni 2021. 

Lånene skal betales tilbage via Skattekontoen, og den 9. september 2021 har Regeringen og et bredt politisk flertal i Folketinget besluttet at udskyde fristen for tilbagebetaling af momslån til 1. april 2022.

Samtidigt er den maksimale periode for afdragsordninger på Skattekontoen udvidet, så virksomhederne kan afdrage lånene frem til 1. april 2024 til en rente på 0,7 % om måneden, svarende til 8,4 % om året.

Bemærk, at rentefrie lønsums-lån ikke omfattet af den udskudte frist. Fristen for tilbagebetaling af lønsumslån var 1. november 2021.

Pr. 9. september 2021 ser fristerne for tilbagebetaling af rentefrie momslån således ud:

Lån Ansøgningsperiode Tilbagebetaling
Momslån 5. maj 2020 til 16. juni 2020 1. april 2022
Momslån 17. november 2020 til 18. december 2020 1. april 2022
Momslån 17. marts 2021 til 14. april 2021 1. april 2022
Momslån 2. juni 2021 til 16. juni 2021 1. april 2022

Læs mere om momslån på Skat.dk.

A-skattelån til virksomheder

Folketinget vedtog i begyndelsen af 2021 en række låneordninger for små og mellemstore samt store virksomheder. De kunne rentefrit låne det beløb, der var indberettet rettidigt i A-skat og AM-bidrag for de perioder, lånene dækkede over.

Lånene betales tilbage via Skattekontoen, og fristerne ser således ud:

Ansøgningsperiode Tilbagebetaling
A-skattelån - små og mellemstore virksomheder
3. februar 2021 til 31. marts 2021 1. november 2022
A-skattelån - små, mellemstore og store virksomheder
8. marts 2021 til 8. april 2021 1. april 2022
9. april 2021 til 7. maj 2021 1. juni 2022
10. maj 2021 til 7. juni 2021 1. februar 2023
8. juni 2021 til 22. juni 2021 1. maj 2023

Læs mere om A-skattelån på Skat.dk.

Udskudte betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag

Små og mellemstore virksomheder samt store virksomheder har kunnet udskyde de ordinære betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 med 4,5 måneder. Nu nærmer fristen for betaling sig.

Oprindelig betalingsfrist Udskudt betalingsfrist
Virksomheder under 1. mio. kr. i A-skat og under 250.000 kr. i AM-bidrag
10. maj 2021 27. september 2021
10. juni 2021 31. januar 2022
Virksomheder over 1 mio. kr. i A-skat og over 250.000 kr. i AM-bidrag
31. maj 2021 15. oktober 2021
30. juni 2021 17. januar 2022

Få mere at vide om de udskudte betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag på Skat.dk eller på virksomhedens skattekonto

Mere information

Hvis du ønsker rådgivning og bistand, er du velkommen til at kontakte os i inforevision. 

E: info@inforevision.dk
T: 39 53 50 00