Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Det er ikke længere kun traditionelle og funktionsdygtige bygninger, som er fritaget for moms ved ...
20. april 2023

Fast ejendom: Ny praksis for momsfritagelse

En ny afgørelse fra Landsskatteretten åbner for en bredere fortolkning af begrebet ”fast ejendom”. Det er ikke længere kun traditionelle og funktionsdygtige bygninger, som er fritaget for moms ved et salg.

Tidligere praksis for momsfritagelse af fast ejendom har lagt vægt på, at der var tale om en funktionsdygtig ejendom. 

Nu har Landsskatteretten i en ny afgørelse udtalt, at et asfalteret parkeringsareal er en grundfast konstruktion, som er omfattet af momsfritagelsen for fast ejendom. Afgørelsen åbner for en bredere fortolkning af begrebet ”fast ejendom” og giver mulighed for at søge moms tilbage ved salg i lignende situationer.

Parkeringsarealet er fritaget for moms

Landsskatterettens afgørelse omhandler salget af et asfalteret parkeringsareal med markerede parkeringsbåse, lysmaster og afløb samt teknikskur med elinstallationer.

Arealet havde været benyttet til parkering i mere end 5 år og blev derfor omfattet af begrebet ”gammel fast ejendom”.

Tidligere havde Skattestyrelsen i et bindende svar udtalt, at salget skulle anses som salg af en momspligtig byggegrund. Det bindende svar blev påklaget til Landsskatteretten, der ændrede svaret og udtalte, at salget af parkeringsarealet var omfattet af momsfritagelsen – uanset, hvad hensigten med arealet var.

Kunne tidligere salg have været momsfritaget?

Den praksis, vi kender i dag, er således gradvist ved at blive udvidet, så det ikke kun er de traditionelle og funktionsdygtige bygninger, som er omfattet af momsfritagelsen.

Fremover betyder det formentlig en mere omfattende praksis, men også, at vi kan se på tidligere salg og vurdere, om de kunne have været momsfritaget.

Afgørelsen fra Landsskatteretten fastslår også, at vurderingen af, om der er tale om et momspligtigt eller momsfritaget salg af fast ejendom, skal foretages på salgstidspunktet, uanset hvad ejendommen efterfølgende skal benyttes til.

Yderligere information

Har din virksomhed brug for rådgivning om moms, skatter og afgifter i forbindelse med fast ejendom, eller hvis vi skal hjælpe med at se på fremtidige eller tidligere salg, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan også læse mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Nana Johansson 
Momsrådgiver
T 39 53 50 05
nan@inforevision.dk