Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Fra 1. januar 2020 skærpes betingelserne for momsfrit salg (0-sats) i EU. Det sker som et led i en ...
10. december 2019

Skærpede betingelser for
momsfrit salg indenfor EU

Med virkning fra 1. januar 2020 er det en betingelse for momsfrit salg (0-sats), at købers momsregistreringsnummer er oplyst til sælger, og at det i den forbindelse er indberettet til Skattestyrelsen.  

Det er altså ikke længere tilstrækkeligt blot at indberette i Rubrik B på momsangivelsen. Fremover skal indberetningen til Skattestyrelsen også ske via EU-salgslisten (listeindberetning) på TastSelv/Erhverv, og betingelsen gøres således til en materiel – i stedet for en formel – betingelse for momsfritagelse.

Sådan skal fakturaen se ud

Købers navn, adresse og momsnummer med landekode foran skal fortsat fremgå af fakturaen, og fakturaen skal også være forsynet med teksten ”free of VAT”, ”momsfritaget” eller en lignende formulering.

Som udgangspunkt er det sælgeren, der hæfter for manglende opkrævet salgsmoms. 

Sørg for at have dokumentationen på plads

Set i lyset af skærpelsen må det forventes, at skattemyndighederne vil håndhæve de nye regler relativt hårdt.

Derfor bliver det endnu vigtigere fremover, at sælgere af varer (og for den sags skyld også ydelser) til kunder i andre EU-lande sikrer sig, at betingelserne og dokumentationen for de momsfrie leverancer er til stede – og at indberetningen til EU-salg uden moms er korrekt og fyldestgørende.

I den forbindelse er det ligeledes vigtigt, at leverandøren løbende foretager verifikation af de momsnumre, kunderne har oplyst, så det ikke bliver et problem i forbindelse med selve indberetningen til EU-salgslisten.

Læs mere om EU-kommissionens harmonisering af momsreglerne pr. 1. januar 2020:

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T: 39 53 50 05
mic@inforevision.dk