Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Nu sættes der en stopper for mange års uens praksis i administrationen af reglerne for ...
24. august 2020

Lettere at få elafgifter retur

Nu bliver det lidt nemmere for virksomheder at få godtgjort afgifter på elektricitet. Her kan du få mere at vide om de lempede regler.

I mange år har skattemyndighederne administreret reglerne for godtgørelse af elafgifter vidt forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Nu slutter denne uens praksis endelig. Et nyt styresignal fra Skattestyrelsen vil gøre det nemmere at få godtgjort afgifterne på elektricitet til eget forbrug, dog til den lave godtgørelsessats. 

Forskellige formål – forskellige regler

En af de store udfordringer ved godtgørelse af afgift på elektricitet er og har været, at regler og satser afhænger af, hvad elektriciteten bruges til.

Den ene type elektricitet er procesenergi til maskiner, instrumenter, lys, computere, kopimaskiner, kaffemaskiner m.v. Hvis forbruget af denne elektricitet bliver målt særskilt, kan afgifterne godtgøres med den høje sats. 

Den anden type elektricitet omfatter rumvarme mv. Det dækker fx over elradiatorer, vandvarmere til brugsvand og komfortkøling, og her kan afgiften kun godtgøres til den lave sats. 
Hidtil har det i praksis været vanskeligt for virksomheder at få godtgjort afgifterne, hvis forbruget ikke har været opdelt og baseret på konkrete målinger.

Hvilke regler gælder nu?

Med det nye styresignal fra Skattestyrelsen kan man som virksomhed nu delvist få godtgjort elafgiften på sit eget forbrug af afgiftspligtig elektricitet både til proces og til rumvarme m.v.

Godtgørelsen beregnes efter satsen for forbrug til rumvarme m.v. I 2020 er satsen 68,20 øre pr. kWh.

Det nye styresignal omfatter de situationer, hvor momsregistrerede virksomheder ikke separat måler forbruget af elektricitet, der bruges til henholdsvis procesformål og til rumvarme/komfortkøling/varmt brugsvand.

Det er fortsat en forudsætning for at få godtgørelse, at det er muligt at måle og dermed at dokumentere virksomhedens samlede forbrug.

Det er også en forudsætning, at virksomheden ville have adgang til afgiftsgodtgørelse – med forskellige satser – for hver af de to typer forbrug, hvis fordeling efter måling af elektricitet havde været foretaget.

Med undtagelse af liberale erhverv kan de fleste momsregistrerede virksomheder normalt få godtgjort størstedelen af deres elektricitetsafgift.

Ved blandede momspligtige og momsfrie aktiviteter kan godtgørelsen ske forholdsmæssigt.

Godtgørelse af el-afgifter med tilbagevirkende kraft

Virksomheder kan søge om godtgørelse med tilbagevirkende kraft efter de almindelige genoptagelsesregler:

  • Hvis man har undladt at anmode om godtgørelse af elafgift, fordi virksomheden ikke havde foretaget fordeling efter måling af forbrug af elektricitet ift. proces og rumvarme m.v. eller
  • Hvis det daværende SKAT eller Skattestyrelsen ved en afgørelse har nægtet virksomheden godtgørelse af elafgift, fx på grund af manglende måling af elektriciteten.

Der kan ske genoptagelse for de seneste tre år regnet fra angivelsesfristens udløb. inforevision kan hjælpe med at vurdere din virksomheds muligheder for godtgørelse, og vi kan også assistere med at efterangive beløbene korrekt.

>> Se styresignalet fra Skattestyrelsen

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. 

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T: 39 53 50 05
mic@inforevision.dk