Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Den ekstraordinære ændring af satserne for befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse i 2022 er ...
18. maj 2022

Satser for befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse stiger

Høje benzinpriser og udsigten til flere prisstigninger har ekstraordinært fået Skatterådet til at hæve satserne.

Den ekstraordinære ændring af satserne for befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse i 2022 er den tredje af sin slags. Kun to gange tidligere – i henholdsvis 1990 og 2000 – har Skatterådet ændret satserne i løbet af året.

Satser for befordringsfradrag i 2022

År 25-120 km Over 120 km
2022 - tidligere sats 1,98 kr. pr. km 0,99 kr. pr. km
2022 - ny sats fra 1. januar 2,16 kr. pr. km 1,08 kr. pr. km

Med de ændrede satser får man et befordringsfradrag på op til 2,16 kr. pr. km. Det svarer til en stigning på 18 øre pr. km.

Skatterådet har besluttet, at ændringen sker med tilbagevirkende kraft, og den gælder derfor for hele indkomståret 2022.

Selve reglerne for fradraget er uændrede. Der er fortsat ikke fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, men alle transportmidler giver ret til fradrag, fx bil, tog, bus eller cykel. De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet kørselsfradrag i yderkommuner, får ikke nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km.

Befordringsfradrag bliver ikke udbetalt. Det indregnes i årsopgørelsen med en værdi på ca. 26 %. Det vil sige, at hvis kørslen mellem hjem og arbejde berettiger til et befordringsfradrag på 1.000 kr., vil besparelsen være ca. 260 kr. 

Satser for kørselsgodtgørelse 2022 – kørsel i egen bil

År Op til 20.000 km* Over 20.000 km
2022 - tidligere sats 3,51 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km
2022 - ny sats fra 1. maj 3,70 kr. pr. km 2,17 kr. pr. km

* Grænsen på 20.000 km/år gælder pr. arbejdsgiver

En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til sine medarbejdere for erhvervsmæssig kørsel efter nogle faste satser, forudsat at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol. Kørselsgodtgørelsen dækker udgifter til bilen, fx benzin, vedligeholdelse, vægtafgift, afskrivning, finansiering og forsikring.

Med de nye satser kan arbejdsgiveren godtgøre udgifter til erhvervsmæssig kørsel med op til 3,70 kr. pr. km. Det svarer til en stigning på 19 øre pr. km. Den nye sats gælder fra 1. maj 2022.

Arbejdsgiveren kan frit vælge at bruge højere eller lavere satser end dem, der er vist i tabellen. En højere sats medfører, at medarbejderen skal betale skat af hele beløbet, medmindre at den andel, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn. Bruger arbejdsgiveren lavere satser, vil godtgørelsen være skattefri.

Yderligere informationer

Har du spørgsmål til befordringsfradrag eller kørselsgodtgørelse, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skatterådgiver
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk