Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Det er en dyr fornøjelse at optage lån i eget selskab. For det første skal hovedaktionæren ...
17. november 2021

Aktionærlån – en dyr fornøjelse

Som hovedaktionær kan man ikke låne penge af sit eget selskab uden at betale skat. Selv hvis hævningen er en fejl, er tilbagebetaling ikke en løsning.

Det er en dyr fornøjelse at optage lån i eget selskab. For det første skal hovedaktionæren betale 10,05 % i rente. Dernæst skal lånet beskattes som enten udbytte eller løn, og det kræver ofte revisors hjælp at få lånet berigtiget og beskattet korrekt.

Skattemyndighedernes systemer er i mange tilfældet ikke gearet til, at revisor blot kan indberette beskatningen, og derfor kræver det ofte en skriftlig henvendelse til skattemyndighederne at nå i mål med sagen.

Aktionærlån beskattes som løn eller udbytte

Når man som hovedaktionær låner penge i sit eget selskab, skal lånet beskattes som enten løn eller udbytte. Under visse betingelser kan hovedaktionæren selv vælge beskatningsformen.

Beskatning som udbytte kræver fx, at der er tilstrækkeligt med frie reserver/midler i selskabet til at overføre fordringen til hovedaktionæren – en såkaldt selskabsretlig udlodning af fordringen, som skal ske på en generalforsamling. 

Revisor skal udarbejde en vurderingsberetning, da der er tale om udlodning i andet end kontanter. Udbyttet eller lønbeskatningen skal også indberettes til Skattemyndighederne/SKAT. 

Risiko for dobbeltbeskatning ved tilbagebetaling af aktionærlån

Inforevisions skatteafdeling kan på ingen måde anbefale, at man som hovedaktionær tilbagebetaler det civilretlige lån til selskabet, da tilbagebetalingen ikke ophæver beskatningen.

Derfor vil en tilbagebetaling udløse dobbeltbeskatning. Først beskattes hævningerne på de oprindelige hævetidspunkter, og bagefter beskattes de penge, som hovedaktionæren har indbetalt, når de igen udbetales fra selskabet som løn eller udbytte. 

Hvis hovedaktionæren fejlagtigt har fået indbetalt lånet og efterfølgende bliver beskattet af hævningerne, så medfører det ikke, at aktionæren efterfølgende får et tilgodehavende i selskabet. Det princip har Skattemyndighederne, Landsskatteretten og domstolene fastslået flere gange. 

Skattemyndighederne, Landsskatteretten og domstolene har også flere gange givet hovedaktionærer afslag på en såkaldt ”omgørelse”. Det vil sige, at lånet ikke kan betales tilbage uden skattemæssige konsekvenser (beskatning af hævningerne) – heller ikke selvom hævningen eller overførslen var en fejl. Hvis lånet ikke er berettiget korrekt, tillades der efter praksis heller ikke ”omgørelse”.

Mere information

Læs mere om aktionærlån i tidligere artikler:

Har du ønsker du råd og vejledning om lån i eller udlån til eget selskab, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Læs mere om os og vores ydelser her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 3953 5047
jpe@inforevision.dk