Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Inden 1. december 2017 skal mange virksomheder registrere sine reelle ejere i virk.dk. Det skal ...
6. juni 2017

Inden 1. december 2017 skal mange virksomheder registrere sine reelle ejere i virk.dk. Det skal skabe gennemsigtighed og dæmme op for bl.a. hvidvask og skattesvig.

Nye regler betyder, at danske virksomheder nu skal registrere oplysninger om deres reelle ejere. En reel ejer er en fysisk person, der i sidste ende – direkte eller indirekte – ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

En tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer ca. 25 % af virksomheden. Det er dog kun en indikation på reelt ejerskab. En person kan også være reel ejer, hvis ejerandelen eller stemmerettighederne er mindre end 25 %. Det kan fx være tilfældet, hvis man ejer 15 % af kapitalen, men samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

I praksis betyder de nye regler, at man som virksomhed skal indhente oplysninger om virksomhedens ejere og disse personers rettigheder. På den baggrund skal virksomheden konkret vurdere, hvem der er reelle ejere. Registreringen af ejerforhold omfatter både legale ejere og reelle ejere.

Hvem skal registrere reelle ejere?

 • Iværksætterselskaber (IVS)
 • Anpartsselskaber (ApS)
 • Aktieselskaber (A/S)
 • Partnerselskaber (P/S)
 • Kommanditselskaber (K/S)
 • Interessentskaber (I/S)
 • Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)
 • Finansielle virksomheder
 • Ikke erhvervsdrivende fonde mv. og visse foreninger

Hvem skal ikke registrere reelle ejere?

 • Børsnoterede virksomheder
 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Personligt ejet mindre virksomhed (PVM)
 • Selvstændige offentlige virksomheder (SOV)
 • Medarbejderinvesteringsselskaber (MS)
 • Filialer
 • Frivillige foreninger
 • Andelsboligforeninger

Registrér reelle ejere på Virk Indberet

Oplysningerne om reelle ejere og deres rettigheder skal registreres på Virk.dk inden 1. december 2017.

Registreringen er et led i Erhvervsstyrelsens implementering af skattelypakken og 4. hvidvaskdirektiv. Formålet med de nye regler om registrering er at skabe øget gennemsigtighed om danske virksomheders ejerstruktur for at sikre, at virksomhederne ikke bruges til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet – herunder hvidvask.

Mere information

Du kan læse mere om registrering af reelle ejere i Erhvervsstyrelsens vejledning. Du er også velkommen til at kontakte inforevision for råd og vejledning.

Jesper Andersen
Partner, statsautoriseret revisor
T 39 53 50 57
ja@inforevision.dk