Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Rettelser og fejlangivelse af moms og afgifter vil fremover blive forrentet i Skattestyrelsens ...
23. maj 2023

Korrektion af moms og afgifter kan blive dyrt

Fra 1. juli 2023 vil rettelser og fejlangivelser af moms og afgifter blive forrentet med 0,7 % pr. måned i Skattestyrelsens favør. Det gælder uanset, om fejlene er opdaget ved en kontrolsag, eller om virksomheder af egen drift laver efterangivelser. Få styr på tingene, inden de nye regler træder i kraft.

Virksomheder med delvis fradragsret

De nye regler vedrører forskellige områder. Bl.a. fastslår de, at virksomheder med delvis fradragsprocent fremover skal opgøre fradragsprocenten, så rettelsen kan tages med i angivelsen i den 6. måned efter regnskabsårets udløb.

Har en virksomhed et regnskabsår, der følger kalenderåret og slutter 31. december, skal reguleringen altså ske i den momsangivelse, som vedrører juni måned.

Reglerne gælder for regnskabsår, der begynder efter 1. juli 2023. Dermed er de aktuelle for regnskabsåret 2024 for de virksomheder, som afslutter regnskabsåret 31. december.

Rentesats på 0,7 % – det kan blive dyrt

Rettelser og fejlangivelse af moms og afgifter vil fremover blive forrentet i Skattestyrelsens favør med en rente på 0,7 % pr. løbende måned. Dette gælder uanset, om fejlene er opdaget ved en kontrolsag, eller om virksomheder af egen drift laver efterangivelser.

Den ordinære genoptagelsesperiode på moms- og afgiftsområdet er 36 måneder, og med den nuværende månedlige renteberegning vil der blive beregnet et rentetillæg på op til næsten 30 % af korrektioner, der vedrører den ældste periode (36 måneder).

Uklarheder

Der er fortsat områder, hvor der mangler klarhed over proceduren ved efterangivelse, og vi afventer skattemyndighedernes udmelding. Det kan bl.a. være periodiseringsfejl, hvor angivelserne udligner hinanden i forskellige perioder. Her kommer der muligvis en dispensation for rettelserne, men det er fortsat uafklaret.

Få styr på tingene, inden reglerne træder i kraft

Hvis din virksomhed har områder, hvor I tror, der kan være sket fejl, vil vi på det kraftigste anbefale, at I gennemgår og tilretter hurtigst muligt.

Mere information

Hvis du og din virksomhed har brug for rådgivning eller assistance til at gennemgå og korrigere angivelser af moms og afgifter, står inforevisions skatteafdeling klar til at hjælpe.

Du kan desuden læse mere i artiklen Slut med rentefri efterangivelse af moms og afgifter

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Nana Johansson 
Momsrådgiver
T 39 53 50 05
nan@inforevision.dk