Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


"I inforevision står vi parate til at støtte og hjælpe vores kunder alt dét, vi kan.” Sådan ...
29. december 2022

Velkommen til et udfordrende 2023

”På trods af de lidt dystre udsigter håber jeg, at 2023 bliver langt mere positivt end dét, vi kigger ind i lige nu. Her i inforevision står vi parate til at støtte og hjælpe vores kunder alt dét, vi kan.” Sådan skriver inforevisions Managing Partner, Flemming Andreasen, i sin traditionsrige nytårshilsen. Læs med her.

Sidste år sluttede jeg min nytårshilsen med at konstatere, at inflationen var skudt til hjørne for en stund. Men det ”hjørne” blev hurtigt taget og sendt i retning af voldsom inflation. Det endda med en fart, som ingen vel reelt havde forestillet sig.

Inflationen blev primært drevet af energikrisen og en frygt for, hvad Ruslands angreb på Ukraine ville medføre. Angrebet på Ukraine var og er i sig selv helt utilstedeligt – og så i en tid, hvor vi har svært ved at forestille os andet end fred i Europa. Det virker desværre til, at Rusland ufortrødent fortsætter sit angreb på Ukraine.

Renter og inflation skaber store udfordringer

Inflationen har sat økonomier under pres, og reaktionen har været en rente, der er steget i rekordfart. Det har medvirket til, at privatøkonomier og dermed mange virksomheder er blevet ekstra udfordrede efter først corona-nedlukninger og nu stigende omkostninger.

Vi ser derfor ind i en periode, hvor mange virksomheder vil opleve en lavere indtjening. Flere konkurser kan blive konsekvensen, nok særligt indenfor handel, byggeri og anlæg samt hotel- og restaurationsbranchen. 

Selvom det måske er lidt af en nytårs-floskel, så bliver 2023 utvivlsomt udfordrende. Håbet er naturligvis, at frygten overstiger realiteterne, og at en smule stabilitet indfinder sig.

I slutningen af 2022 tydede alt heldigvis på, at inflationskurven var knækket. En række økonomer forudser, at vi senest i anden halvdel af 2023 kan forvente en faldende og mere stabiliseret inflation. Dermed vil der være udsigt til, at vi igen kan opleve faldende renter.

Et nyt – og lidt uventet – regeringssamarbejde

Mange havde set frem til, at folketingsvalget i november ville føre til en ny og mere entydigt sammensat regering, som kunne udstikke en klar retning for de kommende fire år.

Sådan blev det umiddelbart ikke, og blokpolitikken er forsvundet for en stund efter de historisk lange forhandlinger, der lidt uventet er endt med en SVM-regering og et samarbejde hen over midten. Det bliver yderst interessant at følge det regeringssamarbejde i 2023.   

Mangel på medarbejdere og stigende krav

Mange virksomheder har i 2022 oplevet store udfordringer med at finde nye medarbejdere. Det udfordrer bl.a. produktionen i mange virksomheder, som dermed risikerer tabt omsætning.

Der er også vedtaget en ny bogføringslov, som vil medføre forandringer for et stort antal virksomheder. Loven betyder, at bilag skal opbevares i elektronisk form, og at man skal bruge et godkendt, digitalt bogføringsprogram.

Derudover er der indført krav om skriftlige beskrivelser af bogføringsprocedurer, som for manges vedkommende skal være på plads allerede her ved årsskiftet.

Også i inforevision har vi oplevet, hvor svært det er at finde nye medarbejdere. Det har givet et ekstra arbejdspres på vores ansatte, ligesom vi desværre har set os nødsaget til at takke nej til nogle nye kunder og opgaver.

Derudover bruger også vi mange ressourcer på at leve op til myndighedernes stigende krav. Det gælder bl.a. dokumentation i forbindelse med hvidvaskregler/Know Your Customer (KYC). Nye revisionsstandarder har også påvirket kravene til vores dokumentation og dermed arbejdsmængden.

Tendensen til øget regulering har stået på igennem nogle år, men intet tyder desværre på, at det aftager. Tværtimod. Derfor – og som følge af inflationen – er inforevision ligesom mange andre virksomheder nødt til at justere sine priser.

Ønsker om et godt og lykkebringende nytår til alle

På trods af de lidt dystre udsigter håber jeg, at 2023 bliver langt mere positivt end dét, vi kigger ind i lige nu. Her i inforevision står vi parate til at støtte og hjælpe vores kunder alt dét, vi kan.

Tak for samarbejdet i det forgangne år. På vegne af hele inforevision ønsker jeg alle et godt og lykkebringende 2023.

Flemming Andreasen
Managing Partner, statsautoriseret revisor
Mobil: +45 21 71 99 87
Direkte: +45 39 53 50 87
Mail: FA@inforevision.dk