Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


For indkomstår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere, kan virksomheder ikke længere få ...
18. oktober 2022

Loft over fradrag for høje lønninger

Virksomheder får skattefradrag for erhvervsmæssige lønudgifter, men nu indføres der et loft for størrelsen af virksomhedernes fradrag pr. person.

For indkomstår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere, kan virksomheder ikke længere få skattefradrag for lønudgifter, der overstiger 7.721.900 kr. (2023-niveau) pr. person. Beløbsgrænsen reguleres årligt.

Folketinget har nemlig vedtaget et lovforslag, som sætter et loft for størrelsen af virksomhedernes fradrag. Loven er begrundet i et politisk ønske om at modvirke en skæv lønudvikling for direktører m.v. – særligt i store selskaber.

Lønudgifter omfattet af fradragsloftet

Loftet over fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter omfatter alle de lønudgifter m.v., som modtageren skal regne med i sin opgørelse af den skattepligtige indkomst, eller som skal beskattes som en ydelse, man skal betale arbejdsmarkedsbidrag af.

Det vil sige, at ethvert vederlag i penge eller naturalier, der kan henføres til personligt arbejde i ansættelsesforhold, skal medregnes. Det omfatter bl.a. også personalegoder som fri telefon, fri bil mv. og visse former for køberetter og tegningsretter til aktier.

De erhvervsmæssige lønudgifter omfatter også fri befordring, der er betalt af arbejdsgiveren, og som er skattefrie for modtageren – fx frikort til offentlig transport.

Derudover gælder loftet for lønudgifter afholdt til personer, som ikke er skattepligtige i Danmark, men som ville være blevet beskattet efter arbejdsmarkedsbidragsloven, hvis personen havde været skattepligtig her i landet.

Fradragsloftet gælder samlet for interesseforbundne virksomheder

Loftet over fradragsberettigede lønudgifter gælder samlet for alle skattepligtige, der har en forbindelse, som er omfattet af ligningslovens § 2.

Hvis en person får løn fra flere koncernforbundne virksomheder, og den samlede løn overstiger grundbeløbet, skal grundbeløbet på 7.721.900 kr. (2023-niveau) således fordeles forholdsmæssigt mellem virksomhederne.

Yderligere informationer

Hvis du har spørgsmål eller behov for assistance, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skatterådgiver
T 39 50 50 47
jpe@inforevision.dk