Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Hvis et dansk selskab, en fond eller en forening har haft et udenlandsk datterselskab, et fast ...
29. januar 2021

Fradrag for ”gamle” underskud i udlandet

En ny lovændring med tilhørende vejledning (styresignal) fra Skattestyrelsen giver nu mulighed for at opnå fradrag for udenlandske underskud tilbage fra 2009 og senere indkomstår. 

Hvis et dansk selskab, en fond eller en forening har haft et udenlandsk datterselskab, et fast driftssted eller en fast ejendom, som er lukket ned eller afhændet med et endeligt underskud, er der nu mulighed for at få genoptaget tidligere års skatteansættelser og opnå et ekstraordinært fradrag. Det sker som følge af en EU-dom (Bevola).

Hvilke udenlandske enheder kan få genoptaget skatteansættelsen?

Adgangen til at få genoptaget skatteansættelsen af et endeligt underskud omfatter følgende enheder:

  • Direkte ejede datterselskaber, der er eller var hjemmehørende i et andet EU/EØS-land, på Færøerne eller i Grønland, og hvor et dansk selskab har eller havde bestemmende indflydelse
  • Indirekte ejede datterselskaber, der er eller var hjemmehørende i et andet EU/EØS-land, på Færøerne eller i Grønland, og hvor det danske selskab har eller havde bestemmende indflydelse – dog kun, hvis alle mellemliggende selskaber er eller var beliggende i samme land, som det indirekte ejede datterselskab
  • Faste driftssteder (filialer) i et andet EU/EØS-land, på Færøerne eller i Grønland
  • Faste ejendomme i udlandet – altså ikke kun i EU/EØS-lande – dog kun hvis den faste ejendom ikke er en del af et skattepligtigt fast driftssted i udlandet.

Det danske selskab skal have haft bestemmende indflydelse i det udenlandske selskab uden afbrydelse fra og med det år, hvor underskuddet opstod, og til og med det år, hvor underskuddet bliver endeligt.

Hvornår er et underskud endeligt?

Underskud er i denne sammenhæng endelige på det tidspunkt, hvor der efter reglerne i det pågældende land ikke længere er mulighed for at modregne dem i skattepligtig indkomst – hverken i tidligere år, i underskudsåret eller i efterfølgende år, og hverken i det pågældende selskab eller i andre selskaber i udlandet.
Som udgangspunkt vil der kun være tale om endelige underskud i et af følgende tilfælde:

  • Når det udenlandske selskab er likvideret
  • Når det faste driftssted er ophørt og afmeldt hos skattemyndighederne i udlandet
  • Når den faste ejendom er afstået

Fradragets størrelse

Fradrag for de endelige underskud skal opgøres efter danske skatteregler – på samme måde, som havde der været valgt international sambeskatning. Det betyder, at der skal udarbejdes en ”fiktiv” indkomstopgørelse fra og med det år, hvor underskuddet blev realiseret, til og med det år, hvor underskuddet bliver endeligt.

Underskuddet kan alene fradrages, hvis dette også var muligt efter danske regler. Vær her opmærksom på, at fx tab på salg af fast ejendom efter danske regler ikke kan trækkes fra eller modregnes i anden indkomst, fordi der er tale om et såkaldt kildeartstab. Disse tab kan alene modregnes i andre ejendomsavancer i samme selskab – medmindre der er tale om næring.

Hvad angår endelige underskud i udenlandske datterselskaber, så vil underskuddene kun kunne modregnes i positiv skattepligtig indkomst i det danske selskab og hermed sambeskattede selskaber i det år, hvor det udenlandske underskud bliver endeligt. Endelige udenlandske underskud herudover vil bortfalde.

Hvilke år?

For direkte ejede udenlandske enheder kan der ske genoptagelse for indkomståret 2009 og efterfølgende år.

For underskud i indirekte ejede enheder kan der ske genoptagelse for indkomståret 2016 og senere indkomstår.

Hvornår skal der anmodes om genoptagelse?

For indkomstårene 2009-2016 skal anmodningen om genoptagelse være indgivet til Skattestyrelsen senest 6 måneder efter udgivelsen af Styresignalet, dvs. senest den 6. juli 2021.

For indkomståret 2017 skal anmodningen om genoptagelse være indsendt til Skattestyrelsen senest den 1. maj 2021, for indkomståret 2018 senest den 1. maj 2022 og for indkomståret 2019 senest den 1. maj 2023.

Yderligere information

Hvis du ønsker rådgivning om mulighederne for genoptagelse eller om international skat, er du velkommen til at kontakte din revisor eller inforevisions skatteafdeling.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
39 53 50 38
fsa@inforevision.dk