Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


31. december 2022 udløber muligheden for skattemæssig afskrivning på fabriksnye driftsmidler på ...
31. august 2022

Skal du investere i grønne driftsmidler?

Snart udløber muligheden for skattemæssig afskrivning på fabriksnye driftsmidler på et grundlag, der svarer til 116 % af anskaffelsessummen. Du kan overveje at fremrykke kommende investeringer. 

I december 2020 blev der indgået en politisk aftale, som havde til formål at fremme den grønne omstilling. Som en del af aftalen blev der indført en midlertidig forhøjelse af afskrivninger på driftsmidler.

Selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber kan dermed afskrive på et beløb, der svarer til 116 % af anskaffelsessummen for fabriksnye driftsmidler, som er anskaffet i perioden 23. november 2020 – 31. december 2022.

Driftsmidler, der er omfattet

Driftsmidler anses for anskaffet, når driftsmidlet er:

  • leveret til en igangværende virksomhed
  • bestemt til at indgå i virksomhedens drift
  • færdiggjort i et sådant omfang, at det kan indgå i driften.

Hvis der fx er tale om et større produktionsanlæg, er det således ikke tilstrækkeligt, at de enkelte dele i anlægget er indkøbt inden den 31. december 2022. Produktionsanlægget skal stå færdigt, så det kan fungere efter sit formål.

Afskrivningerne skal foretages på en særskilt saldo og kan afskrives med op til 25 % i lighed med den almindelige driftsmiddelsaldo.

Driftsmidler, der ikke er omfattet

Driftsmidler, der tidligere har indgået i en igangværende virksomhed, er ikke omfattet af ordningen. Muligheden for forhøjet afskrivning omfatter heller ikke:

  • Maskiner, der drives af fossile brændsler, så som kul, koks, petrokoks, naturgas, flydende petroleumsgas og fossile olieprodukter
  • Personbiler (men dog alle vare- og lastvogne)
  • Investeringer i skibe.

Investeringer, der bliver straksafskrevet – fx. småaktiver og software – kan ikke afskrives med den forhøjede afskrivningssats. Ved anskaffelsen af aktivet skal man derfor træffe et valg om, hvorvidt aktivet skal straksafskrives, eller om det skal afskrives på en særskilt saldo med et tillæg på 16 %.

Mere information

Hvis du har brug for assistance eller rådgivning i forbindelse med afskrivninger, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skatterådgiver
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk