Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Fra 1. juli 2021 vejer miljøtillægget tungere og anskaffelsesprisen mindre, når skatten på fri ...
25. august 2021

Fri bil: Nye regler for beregning af skat

Beskatningsgrundlaget for fri bil er blevet justeret i 2021. Miljøtillægget vejer tungere – anskaffelsesprisen mindre. Se her, hvordan den gradvise justering af beskatningsgrundlaget påvirker din biløkonomi. 

Lovændringen har en grøn indgangsvinkel. Formålet er bl.a. at gøre det mere attraktivt at vælge biler, der belaster miljøet så lidt som muligt.

Der er ikke sket ændringer i selve den måde, bilerne bliver beskattet på. Det er selve beregningsgrundlaget, der har forandret sig, så der over de kommende år gradvist skrues op for påvirkningen af bl.a. miljøtillægget.

Loven trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2021.

Fri bil: Beregningsregler frem til 30. juni 2021

Medarbejdere, der får stillet en firmabil til rådighed til privat benyttelse, skal beskattes af værdien af fri bil. Reglerne gælder både almindelige personbiler og varebiler på papegøjeplader m.v.

Den skattepligtige værdi af en bil, som arbejdsgiveren stiller til rådighed for medarbejderens private brug, ansættes til en årlig værdi på 25 % af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 % af resten. Bilens skattepligtige værdi beregnes dog altid af minimum 160.000 kr.

Til værdien medregnes et miljøtillæg, der svarer til den årlige afgift minus udligningsafgift og privatbenyttelsesafgift efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller vægtafgiftsloven og med tillæg af 50 %.

Nyvognspris eller anskaffelsespris

For biler, der er anskaffet eller leaset af arbejdsgiveren højst 36 mdr. efter bilens første indregistrering, opgøres værdien til den oprindelige nyvognspris. Herefter til 75 % af nyvognsprisen i ejer- eller leasingperioden.

For biler, der er anskaffet eller leaset af arbejdsgiveren første gang efter 36 mdr. fra bilens første indregistrering, opgøres værdien til den faktiske anskaffelsespris eller faktiske handelsværdi ved leasingperiodens start med tillæg af omkostninger til eventuel istandsættelse. Denne værdi anvendes i hele ejer- eller leasingperioden.

Reglerne for fri bil til rådighed kan også benyttes af selvstændigt erhvervsdrivende, der er omfattet af virksomhedsskattelovens regler.

Eksempel: Beregning af skat på fri bil indtil 30. juni 2021
Fabriksny firmabil til en værdi på 400.000 kr. og et årligt miljøtillæg på 3.020 kr.

Beregning indtil 30. juni 2021 DKK
25% af værdien op til 300.000 kr. 75.000
20% af værdien over 300.000 kr., dvs. 100.000 kr. 20.000
Miljøtillæg medregnes med 150% 4.530
Samlet beskatningsgrundlag for 12 mdr. 99.530
Beskatningsgrundlag pr. måned 8.294

Fri bil: Beregningsregler fra 1. juli 2021

Reglerne for selve beskatningen er fortsat uændret efter 1. juli 2021.

Men beregningsgrundlaget for beskatningen er blevet justeret, så miljøtillægget – i tråd med den grønne intention i lovforslaget – vejer tungere, mens anskaffelsesprisen vægter mindre.

Beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil fra 1. juli 2021 frem til 2025:

2020 1. halvår 2021 2. halvår 2021 2022 2023 2024 2025
Bilens værdi op til 300.000 kr. regnes med 25% 25% 24,5% 24% 23,5% 23% 22,5%
Bilens værdi over 300.000 kr. regnes med 20% 20% 20,5% 21% 21,5% 22% 22,5%
Miljøtillæg regnes med 150% 150% 250% 350% 450% 600% 700%

Eksempel: 2022-beregning af skat på fri bil fra 1. juli 2021
Fabriksny firmabil til en værdi på 400.000 kr. og et årligt miljøtillæg på 3.020 kr.

Beregning efter 1. juli 2021 DKK
24% af værdien op til 300.000 kr. 72.000
21% af værdien over 300.000 kr., dvs. 100.000 kr. 21.000
Miljøtillæg medregnes med 350% 10.570
Samlet beskatningsgrundlag for 12 mdr. 103.570
Beskatningsgrundlag pr. måned 8.630

Normale driftsomkostninger, der indgår i værdien af fri bil

Almindelige driftsomkostninger forbundet med firmabilen indgår i værdien af fri bil. Det gælder bl.a. benzin, diesel, el, forsikringer, ejerafgift, vægtafgift, privatbenyttelsesafgift, vedligeholdelse, vask og parkering ved arbejdspladsen og lignende.  Bro-, færge- og vejafgifter, der er relateret til arbejdet, indgår også.

Bro- og færgebilletter, motorvejsafgifter og parkering m.v., der er forbundet med privat benyttelse af firmabilen, indgår ikke i værdien af fri bil. Det samme gælder fx parkerings- og fartbøder. Betaler arbejdsgiveren helt eller delvist for disse udgifter, skal medarbejderen beskattes af arbejdsgiverens faktiske omkostninger.

Fordele og ulemper ved de nye beregningsregler

For de medarbejdere, der vælger en lidt billigere og miljøvenlig firmabil, medfører de justerede beregningsregler en økonomisk fordel.

For de medarbejdere, der foretrækker en dyrere og mere miljøbelastende firmabil, medfører de justerede regler en økonomisk ulempe.

Mere information

Har du brug for råd og vejledning om skat på firmabiler, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk