Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Nye vurderingsregler betyder, at generationsskifte af erhvervsejendomme fra 2023/2024 skal ske til ...
18. maj 2022

Erhvervsejendomme: Skal du fremskynde generationsskifte?

Nye vurderingsregler betyder, at generationsskifte af erhvervsejendomme fra 2023/2024 skal ske til handelspris. Det kan blive dyrt.

Når de nye ejendomsvurderinger kommer, vil det ikke længere være muligt at gennemføre generationsskifte af erhvervsejendomme til +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering.

Derfor er det relevant at overveje, om der er grund til at fremskynde et generationsskifte.

Ny vurderingsregel gælder ikke for erhvervsejendomme

I flere år har det været fast praksis, at familieoverdragelser af fast ejendom kan ske til en pris, som tager afsæt i den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %. Ligger den aftalte pris inden for dette spænd, vil skattemyndighederne normalt ikke rejse kritik af den aftalte pris.

Skatteministeriet har udsendt et nyt cirkulære om værdiansættelse af ejendomme ved familieoverdragelser, som gælder for ejendomme vurderet efter de nye vurderingsregler. Ifølge cirkulæret er skattemyndighederne som udgangspunkt forpligtet til at acceptere den aftalte pris, hvis denne ligger inden for +/-20 % af den senest kendte offentlige ejendomsvurdering.

Men efter de nye vurderingsregler fastsættes der ikke nogen ejendomsværdi for erhvervsejendomme – kun en grundværdi. Derfor kan den nye regel om +/- 20 % ikke anvendes på erhvervsejendomme.

Overvej generationsskifte, før de nye vurderinger kommer

Skatteministeriet har ikke meldt ud, hvornår de forventer, at de nye vurderinger for erhvervsejendomme kommer, men vi forventer, at de kommer ultimo 2023 eller primo 2024.

Med udsigt til, at +/- 15 % reglen ikke længere kan anvendes ved generationsskifte af erhvervsejendomme, er det relevant at overveje, om et forestående generationsskifte skal fremskyndes.  

Når de nye vurderinger kommer, skal generationsskifte af erhvervsejendomme ske til handelspris. Handelsprisen vil typisk være væsentlig højere end den offentlige ejendomsvurdering, og det kan derfor være attraktivt at gennemføre et generationsskifte, mens +/- 15 % reglen fortsat kan anvendes.

Ændret kategorisering af erhvervsejendomme

De nye vurderingsregler opererer ikke med en midtergruppe af ejendomme – de såkaldte blandede benyttede ejendomme, som anvendes både privat og erhvervsmæssigt.
Fremover vil en ejendom blive kategoriseret som 1) Ejerbolig, 2) Landbrugsejendom, 3) Skovejendom eller 4) Erhvervsejendom.

Erhvervsejendomme afgrænses som den del af den samlede ejendomsmasse, der ikke hører under nogen af de tre første kategorier. Kategorien omfatter erhvervsejendomme i bred forstand og udgør en meget forskelligartet gruppe af ejendomme, bl.a.:

  • Andelsboligejendomme
  • Beboelsesejendomme med mindst 4 lejligheder
  • Forretninger
  • Fabrikker
  • Lagerejendomme
  • Ubebyggede grunde

Rådgivning om generationsskifte

Hvis du og din virksomhed har brug for rådgivning og assistance i spørgsmål om generationsskifte af erhvervsejendomme, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skatterådgiver
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk