Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Omkostninger til fx udvikling af hjemmesider, salgsplatforme og planlægningssoftware kan ikke ...
26. maj 2020

Skrappe betingelser for skattekredit

Omkostninger til fx udvikling af hjemmesider, salgsplatforme og planlægningssoftware kan ikke længere forventes at blive godkendt, når virksomheden søger om skattekredit for forsknings- og udviklingsudgifter.

Med skattekreditordningen kan underskudsgivende selskaber og personligt ejede virksomheder, der bruger virksomhedsordningen, få udbetalt skatteværdien af den del af underskuddet, der stammer fra forsknings- og udviklingsudgifter.

Selskaber og personligt ejede virksomheder, der søger om udbetaling af skattekredit, skal være opmærksomme på, at Skattestyrelsen har udsendt en ny vejledning, som kan få konsekvenser for de udgifter, der kan indgå i opgørelsen.

Kreativitet, usikkerhed og nyhed er vigtige elementer

Hidtil har betingelser og praksis for udbetaling været sparsomt beskrevet, og den nye vejledning præciserer nu en lang række omkostninger, der efter Skattestyrelsens opfattelse ikke umiddelbart falder ind under skattekreditordningen.

Fx accepterer Skattestyrelsen ikke længere udgifter til interne projekter, såsom hjemmesider, salgsplatforme og software til produktion/planlægning (procesoptimering), selvom udviklingen af disse kan være med til at fremme salget af virksomhedens produkter.

Generelt understreger styrelsen i vejledningen, at et forsknings- og udviklingsprojekt generelt skal indeholde et nyhedselement, et element af kreativitet og et usikkerhedsmoment for at opfylde betingelserne for at opnå skattekredit.

Udgifter, der ikke er omfattet af skattekredit

Ifølge Skattestyrelsen kan følgende omkostninger ikke indgå i grundlaget for udbetaling af skattekredit:

 • anskaffelse af forsknings- og udviklingsprojekter
 • anskaffelse af immaterielle aktiver, der kan straksafskrives efter afskrivningslovens § 41
 • administrativt og juridisk arbejde for at ansøge om patent eller licenser (patentarbejde). Levering af dokumentation som resultat af forsøgs- og forskningsaktiviteten er dog omfattet 
 • markedsundersøgelse
 • produktionsplanlægning
 • opstart af produktion
 • anskaffelse af driftsmidler til produktion
 • redesign til brug for produktionsprocesser
 • personaleuddannelse, fx undervisning af medarbejderstaben i forhold til anvendelse af ny teknik eller anvendelsen af nyt maskineri til brug for opstart af produktion
 • dokumentations- og informationsarbejde
 • bibliotekstjeneste
 • rutinemæssig indsamling af data
 • service til kunder eller andre afdelinger i organisationen
 • arbejdsstudie
 • salgs- og markedsanalyser

Skatteværdien beregnes af underskud på max. 25 mio. kr.

Virksomheder kan søge om udbetaling af skatteværdien af underskud på op til 25 mio. kr., der stammer fra udgifter til forsøg og forskning.

Skatteværdien beregnes med udgangspunkt i selskabsskattesatsen på 22 %. Det svarer til en udbetaling på op til 5,5 mio. kr.

Mere information

Du finder Skattestyrelsens vejledning her.

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 3953 5047
jpe@inforevision.dk