Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Gang på gang kommer hovedaktionærer i klemme, fordi de ikke kan dokumentere aftaler og ...
18. september 2023

Aftaler mellem selskab og
hovedaktionær bør altid være skriftlige

Gang på gang kommer hovedaktionærer i klemme, fordi de ikke kan dokumentere aftaler og transaktioner, de indgår med deres selskab. Det kan koste dyrt. Skriftlige aftaler er en nyttig forholdsregel.

En hovedaktionær og et selskab er to selvstændige enheder, der kan indgå aftaler med hinanden. Typisk er der en ansættelsesaftale, som beskriver løn og vilkår for hovedaktionærens ansættelse i selskabet, men aftalerne kan også handle om overdragelse af aktiver som fx fast ejendom eller biler.

Skriftlighed er klogt, men ikke et krav

Tidligere krævede selskabsloven, at alle aftaler mellem en hovedaktionær og dennes selskab skulle være skriftlige. Det har imidlertid ændret sig. I dag er mundtlige aftaler i princippet lige så gyldige som skriftlige aftaler. Selskabslovgivningen kræver blot, at aftalerne kan dokumenteres (§ 127, stk. 2).

Det er indlysende, at skriftlige aftaler er væsentligt lettere at dokumentere end mundtlige aftaler, og at det øger muligheden for at bevise indholdet af en aftale. Med andre ord bliver bevisførelsen svækket, hvis skriftligheden mangler.

Armslængdevilkårene er vigtige for hovedaktionærer

Specielt i skatteretten støder vi ofte på udfordringer, når der ikke foreligger skriftlige aftaler. Alle midler og aktiver, der bliver overført fra et selskab til en hovedaktionær, skal beskattes, og alle aftaler skal derfor indgås på såkaldte ’armslængdevilkår’.

Det betyder, at aftalerne skal ske på samme vilkår og til de samme priser, som hvis de blev indgået mellem uafhængige parter. Køb og salg af aktiver skal værdiansættes til markedspris. Hvis aftalen ikke er indgået på markedsvilkår, kan skattemyndighederne tilsidesætte aftalen.

Bevisbyrden falder dermed tilbage på hovedaktionæren og selskabet, og det kan ende med en beskatning, som er højere, end den burde være.

Gem dokumentation for værdiansættelse

Aftaler om fx overdragelse af ejendomme kræver skriftlighed for at kunne få registreret ejerforholdene korrekt, men vi anbefaler, at der ved alle overdragelser af aktiver mellem en hovedaktionær og et selskab bliver indgået skriftlige aftaler.

Husk også at gemme dokumentationen for værdiansættelsen af aktivet ved de enkelte overdragelser.

Låneaftale

Hvis hovedaktionærer låner penge til sit selskab, anbefales det , at der udarbejdes et skriftligt lånedokument, hvis der er tale om et egentligt lån, og en overordnet rammeaftale, der beskriver låneforholdene ved en løbende mellemregning.

Vær opmærksom på, at en hovedaktionær ikke under skattemæssige konsekvenser kan låne penge af sit selskab. Sådanne lån beskattes hos hovedaktionæren enten som løn eller udbytte.

Mere information

Søger du rådgivning om udlån til dit selskab eller aftaler mellem dit selskab og dig i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 3953 5038
fsa@inforevision.dk