Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Almennyttige og velgørende foreninger kan søge om delvis momskompensation i forbindelse med ...
29. maj 2018

Kan din forening få momskompensation?

Senest den 1. juli 2018 kan almennyttige og velgørende foreninger mv. søge om delvis momskompensation for udgifter til købsmoms.

Almennyttige og velgørende foreninger mv., der er godkendt af SKAT, kan søge om delvis kompensation for de udgifter, de har haft til købsmoms i forbindelse med momsfri almenvelgørende aktiviteter i løbet af 2017.

Hvem kan kompenseres?

Kun almenvelgørende foreninger og institutioner mv., der er godkendt af SKAT til at modtage løbende ydelser og gaver med fradragsret for giveren, kan søge om momskompensation. Her kan du se listen over godkendte foreninger på SKAT.dk (åbner i nyt vindue).

Hvilke udgifter kan kompenseres?

Som nævnt kan man søge om delvis kompensation for udgifter til købsmoms i forbindelse med ansøgernes momsfrie almenvelgørende aktiviteter, og kompensationen udbetales fra en årlig pulje.

SKAT kompenserer for udgifter til købsmoms i et givent kalenderår i forhold til den enkelte forenings mv. grad af egenfinansiering. Egenfinansieringsgraden beregnes som visse private indtægters andel af de samlede indtægter.

Hvor meget får man udbetalt?

Hvis det samlede beløb, der ansøges om, overstiger de afsatte puljebeløb på finansloven, bliver kompensationen fordelt proportionelt med de ansøgte godkendte beløb. Puljen dækker dermed ikke de fulde ansøgte beløb, når de samlede ansøgte beløb overstiger den samlede afsatte pulje.

For 2016 fik alle ansøgere udbetalt ca. 38 % af de godkendte ansøgte beløb, og for 2015 var godtgørelsen på ca. 41 %. For 2017 skal man nok forvente en yderligere reduktion.

Frist og ansøgning

Fristen for at søge er 1. juli 2018, og der kan ikke dispenseres for tidsfristen. I år falder 1. juli dog på en søndag, og derfor udløber fristen mandag den 2. juli 2018.

Ansøgningen om kompensation sker på en særlig blanket, der skal sendes til Skattecenter Bornholm sammen med en revisorerklæring via TastSelv-Erhverv.

Det er en forudsætning, at foreningen har et CVR-nr. og dermed en NemKonto, som kompensationen kan udbetales til.

Hvis foreningen m.v. ikke er godkendt

Foreninger, stiftelser og institutioner m.v., der ikke i forvejen er godkendt som almennyttige, og som ønsker mulighed for momskompensation, skal søge om det hos SKAT.

Ansøgning sker på en særlig blanket, der sammen med en revisorerklæring sendes til SKAT inden 1. oktober det år, hvor man første gang ønsker at søge om momskompensation.

Godkendelsen gælder, indtil forudsætningerne ændres eller reglerne ophører m.v.

Fremtiden kan blive mere usikker

For nylig kom regeringen med et besparelsesforslag om at hente ca. 160 mio. kr. fra puljen, som bl.a. skulle gå til bedre kontrolformål hos SKAT og til mere målrettede puljer rettet mod visse foreninger.

Forslaget blev dog taget af bordet igen, men når det én gang har været fremme, må man nok forvente, at det igen kan komme på tale – særligt set i lyset af, at antallet af ansøgere er steget markant, mens puljens størrelse ikke er fulgt med.

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Kontakt

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T 39 53 50 05
MIC@inforevision.dk