Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Hvis du driver anden virksomhed og har opsparet overskud i virksomhedsordningen, kan forældrekøb ...
22. august 2023

Forældrekøb: Hvilken beskatning?

En lovændring har begrænset skattefordelen ved forældrekøb, men hvis du driver anden virksomhed og har opsparet overskud i virksomhedsordningen, kan forældrekøb stadig være en god måde at skaffe de unge en bolig på.

Når du køber en ejerbolig for at leje den ud til dit barn og ikke selv bor i den, kaldes det et forældrekøb. Egentlig dækker reglerne over dét, der kaldes ”udlejning til nærtstående” – det vil sige udlejning til dine eller din ægtefælles bedsteforældre, forældre, børn og børnebørn samt deres ægtefæller.

Vælg mellem tre former for beskatning

Udlejning af fast ejendom betragtes som selvstændig virksomhed. Virksomhedens resultat opgøres som lejeindtægter fratrukket driftsudgifter – herunder evt. vedligeholdelse. Som ejer kan du vælge at opgøre den skattepligtige indkomst fra din virksomhed efter reglerne i enten virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen eller efter de almindelige beskatningsregler (personskatteloven).

Du bestemmer selv, hvilken metode du ønsker at benytte, når du udfylder oplysningsskemaet (selvangivelsen).

Virksomhedsordningen: Denne ordning giver nogle skattefordele for erhvervsvirksomheder, men er i 2021 og senere indkomstår oftest kun relevant, hvis du driver anden virksomhed udover forældrekøbet. Fx kan du bruge opsparede midler til forældrekøbet, og du har fortsat mulighed for at opspare et eventuelt overskud i ordningen.

Kapitalafkastordningen: Her kan en del af virksomhedens overskud beskattes som kapitalindkomst, men da forældrekøbet ikke indgår i kapitalafkastgrundlaget, vil ordningen resultere i den samme beskatning som efter de almindelige regler. Ordningen er derfor kun relevant, hvis du driver anden virksomhed udover forældrekøbet. Satsen for 2023 er 3 %.

Almindelige skatteregler: Hvis du ikke vælger beskatning efter virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, bliver du beskattet efter de almindelige skatteregler. Det betyder, at overskuddet fra udlejningen bliver beskattet som personlig indkomst, dvs. på samme måde som lønindkomst. Du skal også betale arbejdsmarkedsbidrag. Du kan få fradrag for de renteudgifter, der er knyttet til udlejningen, på samme måde som dine øvrige renteudgifter, dvs. som et fradrag i din kapitalindkomst.

Renter skal trækkes fra i kapitalindkomsten

Tidligere kunne man ved at bruge virksomhedsordningen fratrække renterne i virksomhedens resultat og dermed direkte i den personlige indkomst, men den går ikke længere fra 1. januar 2021.

Nu foretages der en teknisk beregning (en såkaldt rentekorrektion). Den betyder, at renteudgifterne vedrørende køb af ejendommen bliver fratrukket i kapitalindkomsten. Hvis din eneste virksomhed er et forældrekøb, kan alle renteudgifterne altså ikke længere trækkes fra i din personlige indkomst.

Værdien af rentefradraget falder

Med de ændrede regler er fradragsværdien af renterne faldet fra ca. 56 % til ca. 33 %, hvis man betaler topskat. Hvis der fx er 30.000 kroner i renter vedrørende forældrekøbet, koster ændringen ca. 6.900 kroner i merskat. Det svarer til 23 % af renteudgifterne på 30.000 kroner.

Yderligere information

Du kan læse mere om skattereglerne ved forældrekøb på Skats hjemmeside.

Hvis du har brug for rådgivning eller praktisk bistand, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Læs mere om os og vores ydelser her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk