Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Skæve, foreløbige ejendomsvurderinger har allerede medført nedsættelsen af to særlige ...
14. september 2023

Ny opkrævning af boligskatter

Vurderingsstyrelsen har netop offentliggjort de foreløbige ejendomsvurderinger, som bliver brugt til at beregne, hvor meget du skal betale i boligskat i 2024. Skæve vurderinger har allerede medført nedsættelsen af to særlige arbejdsgrupper.

80 % af de danske boligejere kan forvente en lavere boligskat – primært, hvis man bor udenfor de større byer. De resterende 20 % vil reelt få en stigning, men de får glæde af en skatterabat, så deres boligskat ikke stiger.

Boligskatterne består af ejendomsværdiskat og grundskyld (kommunal ejendomsskat), og fremover bliver skattebetalingen mere enkel, fordi opkrævningen sker via forskuds- og årsopgørelsen.

> Se de foreløbige ejendomsvurderinger på vurderingsportalen.dk

Skatterabat holder skatten i ro

Da ejendomsvurderingen er foreløbig, er beregningen af boligskat på forskudsopgørelsen for 2024 også foreløbig. Forskudsopgørelsen er klar midt eller sidst i november 2023.
Hvis din samlede boligskat stiger på grund af en højere ejendomsvurdering, er du beskyttet af en skatterabat, der svarer til stigningen og dermed holder skatten i ro.
Skatterabatten trækkes fra din boligskat hvert år, så længe du ejer ejendommen, og den skal ikke betales tilbage. Fra 1. januar 2024 vil en ny ejer ikke overtage rabatten.

> Beregn din boligskat for 2024 på vurderingsportalen.dk

Forenklet opkrævning fra 1. januar 2024

Boligskatterne (ejendomsværdiskat og grundskyld) bliver opkrævet samlet, og det vil ske løbende via din personlige forskuds- og årsopgørelse fra Skattestyrelsen.
Grundskyld (den kommunale ejendomsskat) er hidtil blevet opkrævet halvårligt af kommunen, men fra årsskiftet bliver grundskylden i stedet indregnet i din forskuds- og årsopgørelse.

Alle, der betaler ejendomsværdiskat og grundskyld af fast ejendom, vil derfor opleve, at deres forskudsopgørelse og skattekort fra 2024 kan være markant ændret. Hvis der er flere ejere af ejendommen, fordeles boligskatten efter ejerforholdet.

Den ændrede opkrævningsmetode vil have en likviditetsfordel. Fremover bliver skatten fordelt forholdsmæssigt over hele året, hvorimod man i dag betaler grundskylden i rater, der falder i februar og august.

Indefrysning af skattestigninger

Hvis vurderingen af din ejendom stiger i fremtiden, vil boligskatten også stige. Stigningen er ikke omfattet af skatterabatten. I stedet kan du indefryse stigningen med et lån.

Hvis du allerede har indefrosset grundskyld, fortsætter låneordningen automatisk. Det nye er, at man fremover kan:

  • Indefryse stigninger i både ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat).
  • Vælge indefrysningslånet til eller fra på forskudsopgørelsen for 2024.
  • Fra den 1. januar 2024 kommer der renter på ny indefrysning.

Endelig ejendomsvurdering

Når den endelige vurdering er klar, bliver din ejendomsværdiskat og grundskyld genberegnet og efterreguleret. For de fleste ejendomme forventes den foreløbige vurdering dog ikke at afvige væsentligt fra den endelige.

Du kan klage over den endelige vurdering, hvis du mener, den er forkert.

Genoptagelse af den foreløbige vurdering

Siden offentliggørelsen har der vist sig udfordringer med skæve vurderinger, og derfor har Skatteministeriet valgt at nedsætte to særlige arbejdsgrupper:

1. Ny enhed med specialister ser på skæve vurderinger:

Enheden skal bl.a. kigge på de skæve vurderinger, der har været i medierne, som borgere har henvendt sig med, eller som Vurderingsstyrelsen selv har udsøgt. Det gælder fx ejendomme, hvor grundværdien overstiger ejendomsværdien markant.

Læs mere i pressemeddelelsen: Vurderingsstyrelsen kigger på skæve vurderinger

2. Taskforce vedr. køb og salg af ejendom:

En enhed med vurderingsspecialister skal hjælpe de borgere, der skal købe eller sælge en ejendom. Her vil det være muligt at få tilrettet den foreløbige vurdering, hvis den afviger med mere end 20 %. Sælger skal indsende en kopi af salgsopstillingen, mens køber skal indsende en kopi af salgsaftalen. Der er tale om en fokuseret indsats, som skal sikre hurtig behandling af sagerne.

Læs mere hos Vurderingsstyrelsen: Mulighed for at  få ændret meget skæve foreløbige vurderinger

For at give boligejere mulighed for at komme i direkte kontakt med Vurderingsstyrelsen har Skatteministeriet etableret en blanketløsning, som man kan udfylde og indsende. Det kan du se mere om på Vurderingsportalen.dk

Yderligere information

Hvis du brug for rådgivning eller assistance i forbindelse med boligskatterne, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Læs mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk
 
Jannik Petersen
Skattekonsulent
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk