Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Coronakrisens hjemmearbejdsdage og hjemsendelser betyder, at mange skal justere fradrag for kørsel ...
26. maj 2020

Hold øje med kørselsfradraget

Coronakrisens hjemmearbejdsdage og hjemsendelser betyder, at mange skal justere fradrag for kørsel mellem hjem og job. Både arbejdsgivere og ansatte skal være opmærksomme.

Når en arbejdsgiver indberetter medarbejdernes løn til Skat/eIndkomst, bliver medarbejderens befordringsfradrag (i daglig tale kørselsfradrag) som regel automatisk beregnet og kommer med på årsopgørelsen – især, hvis medarbejderne som hovedregel møder ind det samme sted hver dag.

Men under nedlukningen af Danmark har mange skiftet den daglige køretur fra hjem til arbejde ud med ruten mellem kaffemaskinen og hjemmekontoret. Det påvirker selvfølgelig kørselsfradraget, der skal korrigeres på forskudsopgørelsen for 2020 og senere på årsopgørelsen.

Automatisk beregning af befordringsfradrag

Arbejdsgiverne har pligt til at indberette til Skattestyrelsen, hvis medarbejderne har haft hjemmearbejdsdage eller været hjemsendt. Arbejdsgiverne kan opfylde denne pligt ved at skrive “Nej” ud for ”Automatisk beregning af befordringsfradrag” i felt 11 i eIndkomst.

Er feltet markeret med “Nej”, bliver der ikke beregnet befordringsfradrag for hele indkomståret. Her skal medarbejderen selv sørge for at opgøre og indberette fradraget.

Arbejdsgivere, som bruger lønsystemer, hvor indberetning til Skat/eIndkomst sker mere eller mindre automatisk, opnår det samme (ingen automatisk beregning af befordringsfradrag), hvis de registrerer medarbejderen til at have skiftende arbejdsplads/varierende arbejdssted. Det sker ved at markere dette felt i lønsystemet under medarbejderens stamoplysninger.

Hvis felt 11 derimod ikke er markeret med “Nej”, bliver der automatisk beregnet befordringsfradrag på den ansattes årsopgørelse for hele indkomståret.

Systemet hos Skat beregner et befordringsfradrag for 18 dage pr. måned. Det svarer til 216 befordringsdage pr. år.

Den ansatte har ansvaret for korrekt kørselsfradrag

Man kan godt nå at ændre indberetningen, hvis der er sket fejl, men det er værd at være opmærksom på, at det i sidste ende er den ansatte selv, der står til ansvar for, at oplysningerne er korrekte.

Forholder man sig passivt til et forkert befordringsfradrag på sin fortrykte årsopgørelse, kan man blive straffet for at overtræde Skattekontrolloven, så det er vigtigt, at man kontrollerer, at alt er, som det skal være.

Arbejdsgivere kan blive pålagt en administrativ bøde, hvis forholdet anses for ansvarspådragende og udtryk for forsømmelighed. 

Mere information

Her kan du se Skattestyrelsens vejledning om, hvordan man indberetter i felt 11.

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Leder af skatteafdelingen
Flemming Saabye
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Skattekonsulent
Jannik Petersen
T 3953 5047
jpe@inforevision.dk