Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Nu træder de nye momsregler for gavekort (vouchers) i kraft 1. juli 2019. Fremover skal momsen ...
25. juni 2019

Nye regler for moms på gavekort

Nu træder de nye momsregler for gavekort (vouchers) i kraft 1. juli 2019. Fremover skal momsen opkræves, når gavekortet udstedes og ikke som nu, når det bliver indløst. Få overblik over ændringerne.

I 2018 vedtog Folketinget nye regler for momsmæssige behandling af gavekort (vouchers) – herunder de såkaldte smartboxes, som kan købes i mange dagligvarebutikker, hos boghandlere, i shoppingcentre m.v.

Oprindeligt skulle de nye regler have haft virkning fra 1. januar 2019, men tidspunktet blev udskudt for at give de berørte virksomheder tid til at klargøre systemer og forretningsgange til de nye regler. Nu er tiden inde, og her kan du få en kort introduktion til de nye regler. 

Hvornår er der momspligt på gavekort?

Efter de nuværende regler skal udstederen som hovedregel først betale moms, når gavekortet bliver indløst i forskellige forretninger m.v. Dette regelsæt gælder til og med 30. juni 2019.

Dette ændrer sig fra 1. juli 2019. Fra den dato skal der afregnes moms allerede ved udstedelsen af gavekortet, hvis:

1. Gavekortet kun kan indløses her i landet
2. Gavekortet kun kan bruges til betaling for momspligtige varer og/eller ydelser

De nye regler berører altså virksomheder, der kun sælger varer eller ydelser med den samme momssats, og som udsteder gavekort, der ikke kan indløses i andre EU-lande.

Begge betingelser skal være opfyldt på udstedelsestidspunktet, før der indtræder momspligt.

Eksempler:

Der skal afregnes moms på udstedelsestidspunktet, hvis gavekortet omfatter oplevelser i Danmark som restaurantbesøg, biografture m.v., da sådanne ydelser er momspligtige.

Et gavekort til butikker, der – foruden almindelige dagligvarer – sælger momsfrie varer og ydelser som frimærker og aviser eller adgang til momsfri befordring, vil ikke være omfattet af kravet om opkrævning af moms ved udstedelsen.

En international hotelkæde kan derimod undgå opkrævning af moms ved udstedelsen, hvis gavekortet kan indløses til ophold i både ind- og udland.

Midlertidige udfordringer

Er gavekortet udstedt før 1. juli 2019 skal virksomhederne altså afregne moms, når gavekortet bliver indløst. Er gavekortet udstedt 1. juli 2019 eller derefter, skal virksomhederne afregne moms allerede ved udstedelsen, hvis ovenstående betingelser er opfyldt.

Der vil derfor være en overgangsperiode, hvor virksomhederne ligger inde med både ”gamle” og ”nye” gavekort. Her kan der opstå udfordringer med at styre adskillelsen af gavekort, hvor der ikke er opkrævet moms, og nye gavekort, hvor der er opkrævet moms. 

Allerede inden gavekortet udstedes, skal udstederen have afklaret, i hvilket omfang der skal afregnes moms ved udstedelsen, eller om der først skal afregnes moms på et senere tidspunkt.

De nye regler vil formentlig komme til at koste lidt på virksomhedernes likviditet, når salgsmomsen skal afregnes tidligere, og når der fremover også skal afregnes moms på ikke-indløste gavekort.

For de virksomheder, hvor der altid har været opkrævet moms ved udstedelsen af gavekortene, vil der formentligt ikke være udfordringer.

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Kontakt

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T: 39 53 50 05
mic@inforevision.dk