Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Her kan du læse mere om de nye og mere stramme momsregler ved salg til privatforbrugere (B2C) i ...
8. december 2020

Brexit: Klar til strikse momsregler?

Fra 1. januar står Storbritannien uden for EU. Det får stor betydning for bl.a. afregning af moms ved online-salg til private briter. Læs om de nye, strikse momsregler her.

Hvis du har kunder i Storbritannien, er det vigtigt at være forberedt på de regler, der vil gælde lokalt i Storbritannien fra den 1. januar 2021.

Reglerne vil især påvirke de virksomheder, der ikke i forvejen er etableret i Storbritannien, eller som i forvejen blot er momsregistreret lokalt i dér.

Her kan du læse mere om de nye og mere stramme momsregler ved salg til privatforbrugere (B2C) i Storbritannien. Vi berører også kort, hvad Brexit betyder for danske virksomheders salg til britiske virksomheder (B2B).

Fjernsalg til private indenfor EU

Frem til den 31. december 2020 vil salg af varer til private kunder indenfor EU være omfattet af reglerne for fjernsalg.

Er salget fra en dansk virksomhed til privatpersoner i andre EU-lande begrænset og under visse beløbsgrænser, kan virksomheden nøjes med at være momsregistreret i Danmark og afregne dansk salgsmoms her.

Er salget mere omfangsrigt, skal den danske virksomhed være momsregistreret i de EU-lande, hvor den såkaldte fjernsalgsgrænse er overskredet, og opkræve og afregne lokal moms dér.

Efter årets udgang kan disse regler ikke længere anvendes ved salg til Storbritannien, men kun i de resterende EU-lande.

B2C: Regler for salg til private i Storbritannien efter Brexit

Når Storbritannien udtræder af EU den 1. januar 2021, træder nye og anderledes regler for udenlandske virksomheders salg til privatpersoner i Storbritannien i kraft.

De nye regler betyder, at der efter årsskiftet skal skelnes mellem salg af varer til en værdi på over eller på under GBP 135. Det svarer til ca. 1.110 danske kroner.

Hvis pakken indeholder flere varer, er det summen af varernes værdi, der er udslagsgivende.   

Salg til private for under 135 britiske pund

Danske og andre udenlandske virksomheder skal momsregistreres i Storbritannien, hvis blot ét enkelt salg til en privatperson har en værdi på under GBP 135. Der er altså ikke længere nogen bagatelgrænse.

For at sikre at de nye regler bliver overholdt, skal alle leverancer, der er omfattet af reglerne, vedlægges en faktura med lokal moms og registreringsoplysninger – enten digitalt eller i papirform.

Med indførelsen af de nye regler ophæves de tidligere regler om momsfri import til Storbritannien af varer af mindre værdi.

Salg til private for over 135 britiske pund

Ved leverancer med en værdi over GBP 135 skal der betales told og importmoms, når varerne bliver ført ind i Storbritannien.

Danske og andre udenlandske virksomheder kan som sælgere påtage sig at lade sig moms-, importør- og eksportørregistrere, så de kan opkræve og afregne moms og told til skattemyndighederne i Storbritannien.

Alternativt skal kunden selv indbetale moms, told og afgifter til skattemyndighederne – enten ved hjælp af en speditør eller via postvæsenet.

Hvis salget fra en dansk virksomhed fx sker gennem en online-markedsplads, vil det være den ansvarlige for denne markedsplads, som også bliver ansvarlig for at afregne til de britiske skattemyndigheder.

De britiske myndigheder kontrollerer varerne

I praksis betyder de kommende regler, at alle pakker/labels fra udlandet skal påføres afsender-virksomhedens registreringsoplysninger, så de britiske myndigheder kan kontrollere trafikken af varer til britiske forbrugere og dermed sikre provenu til den britiske statskasse. 

De nye strikse regler for salg til privatpersoner i Storbritannien minder til forveksling meget om de indførte regler for salg til privatpersoner i Norge.

Er din virksomhed momsregistreret i Storbritannien?

Virksomheder, som i dag er momsregistreret i Storbritannien som følge af fjernsalg til private forbrugere, skal undersøge, om denne registrering kan tilpasses de nye krav og forpligtelser i forhold til de aktiviteter, som virksomheden forventer at have efter den 1. januar 2021.

B2B: Salg til virksomheder i Storbritannien efter Brexit

Reglerne, som er beskrevet ovenfor, gælder principielt også for salg til virksomheder i Storbritannien.

Set fra et dansk perspektiv bør danske virksomheder sikre sig, at den britiske købervirksomhed er moms- og importørregistreret, så køber dermed overtager alle forpligtelser, når varerne indføres i Storbritannien.

I modsat fald skal den danske virksomhed registreres i Storbritannien for at opfylde forpligtelserne overfor de britiske skattemyndigheder – se beskrivelsen ovenfor.

Vær opmærksom på, hvem der overtager momsforpligtelserne

Når den danske virksomhed udsteder faktura til den britiske virksomhed, bør der stå på den, at køber overtager momsforpligtelserne. Vær bl.a. opmærksom på jeres handels- og leveringsvilkår.

Hvis den britiske køber beder om DDP (Delivered Duty Paid), vil I som dansk virksomhed hænge på forpligtelserne.  

Mere information

Er du interesseret i at læse mere om reglerne for salg til Storbritannien, kan du fx besøge GOV.UK, der er de britiske myndigheders officielle side om Brexit-overgangen.

Du kan også få mere information på Skattestyrelsens hjemmeside.

Søger du rådgivning om, hvordan du og din virksomhed gør jer klar til at handle med Storbritannien efter 1. januar 2021, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her på hjemmesiden.

Moms- og afgiftsrådgiver
Michael Sølund
inforevisions skatteafdeling
T: 39 53 50 05
mic@inforevision.dk