Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Fra 1. februar 2020 afskaffes hovedaktionærers ret til nedslag i den skattepligtige avance, når ...
14. januar 2020

Snart skal hovedaktionærer betale fuld skat af gevinst ved salg af aktier

Fra 1. februar 2020 afskaffes hovedaktionærers ret til nedslag i den skattepligtige avance, når de sælger deres aktier/anparter.

Hovedaktionærer, der har købt deres aktier eller anparter før 19. maj 1993, har efter gældende regler ret til et særligt hovedaktionærnedslag på op til 25 % af den opgjorte skattepligtige avance ved et salg.

Hvis man har ret til det fulde nedslag, betyder det reelt en skattenedsættelse fra 42 % (marginal sats for beskatning af aktieindkomst) til 31,5 %.

En hovedaktionær er her en person, som – eventuelt sammen med nærtstående familie – dengang ejede mindst 25 % af aktie-/anpartskapitalen eller rådede over mere end 50 % af stemmerne i et selskab.

Fuld beskatning af fremtidige gevinster

I forbindelse med finansloven varslede regeringen, at det særlige hovedaktionærnedslag ville blive afskaffet, så fremtidige gevinster vil blive beskattet fuldt ud.

Lige før jul blev der fremsat et lovforslag, hvor nedslaget afskaffes for salg, der finder sted den 1. februar 2020 og senere.

Skal dine aktier sælges inden 1. februar?

Lovforslaget indeholder ingen overgangsordninger, og derfor må det forventes, at nedslaget fuldt ud bortfalder for salg af aktier/anparter fra den 1. februar 2020 og senere.

Der er altså kun kort tid til at vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt at sælge sine hovedaktionæraktier.

Efter 1. februar 2020 vil alle hovedaktionærer blive beskattet ens og på samme vis som andre personer, der ejer aktier.

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk