Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Hvordan håndteres skatten, hvis man som arbejdsgiver vil give medarbejderen fx et ...
19. april 2021

Skatteregler for inventar til hjemmekontoret

I fremtiden vil mange flere gå på arbejde fra hjemmekontoret. Men hvordan håndteres skatten, hvis man som arbejdsgiver vil give medarbejderen fx et hæve-/sænkebord, en kontorstol og en lampe derhjemme.

Man kan undersøge flere løsninger, når det handler om at forsyne sine medarbejdere med inventar, der giver et godt fysisk arbejdsmiljø på hjemmekontoret, men som økonomisk belaster medarbejderen mindst muligt.

Som hovedregel beskattes medarbejderen ikke, hvis arbejdsgiveren stiller fx kontorstol, bord og lampe til rådighed for en hjemmearbejdsplads. Det er dog en betingelse, at inventaret både udseende- og indretningsmæssigt samt økonomisk svarer til det, der er på virksomheden. Man kan altså ikke installere et hjemmekontor med dyre designermøbler, hvis standarden på arbejdspladsen er lavere.

Skattefrihed for medarbejderen forudsætter altså, at:

1. Arbejdsgiveren betaler inventaret
2. Der er tale om inventar af højst samme standard som på kontoret i øvrigt
3. Arbejdsgiver beholder ejendomsretten til inventaret.

Undtagelse, hvis inventar beskattes som personalegode

Hvis Skattestyrelsen rent undtagelsesvist vurderer, at kontorinventaret skal beskattes, vil den skattepligtige værdi være det beløb, som det pågældende inventar kan lejes til i almindelig fri handel i låneperioden.

Hvis inventaret til hjemmekontoret hovedsageligt stilles til rådighed af hensyn til arbejdet, gælder bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder.

Medarbejderen skal selv angive beløbet, hvis værdien af inventaret overstiger 6.500 kr. om året. I de 6.500 kr. skal man huske at indregne værdien af eventuelle andre personalegoder, der ydes af hensyn til arbejdet. Det kan fx være vaccinationer, gratis mad og drikkevarer i forbindelse med overarbejde m.v.

Værdien beskattes som B-indkomst. Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af beløbet.

Fri telefon, fri bil og lignende skal ikke tælles med i de 6.500 kr., da der er tale om personalegoder som altid bliver beskattet.

Fradrag for udgifter til arbejdsværelse

Hvis medarbejderen selv afholder udgifterne til hjemmekontoret, er der desværre en meget restriktiv praksis for retten til fradrag på området, og medarbejderen vil i almindelighed ikke kunne fratrække udgifter til arbejdsværelse m.v.

I de ganske særlige tilfælde, hvor der i praksis er indrømmet fradrag, har man lagt vægt på, at det pågældende værelse har skiftet karakter, så det ikke længere er anvendeligt som opholdsrum.

Hvor medarbejderen helt undtagelsesvis får ret til fradrag skal det bemærkes, at man kun kan fratrække de udgifter, som overstiger en bundgrænse på 6.500 kr. Det eventuelle overstigende beløb vil være et såkaldt ligningsmæssigt fradrag.

Den bedste løsning for medarbejderen vil derfor være, at arbejdsgiveren afholder udgifterne til hjemmekontoret.

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Leder af skatteafdelingen
Flemming Saabye
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 3953 5047
jpe@inforevision.dk