Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Fristen og kapitalkravet ved omregistrering af IVS er ændret for at undgå tvangsopløsning af ...
9. september 2021

IVS’er skal omregistreres

Senest 15. oktober 2021 skal iværksætterselskaber være omregistreret eller opløst. 

Virksomhedsformen Iværksætterselskab (IVS) er under udfasning. Siden 2019 har det ikke været muligt at stifte et nyt IVS, og eksisterende IVS’er skal enten omregistreres til anpartsselskaber (ApS) eller opløses.

Ny aftale skal hjælpe sunde IVS’er

Oprindeligt var fristen for opløsning eller omregistrering den 15. april 2021, hvis man som IVS ville undgå risikoen for tvangsopløsning.

Samtidig blev kapitalkravet for anpartsselskaber nedsat fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Et IVS skulle altså som minimum have en egenkapital på 40.000 kroner for at blive til omregistreret.

Men i december 2020 vedtog Folketinget at ændre fristen og kapitalkravet ved omregistrering.

Målet er at undgå, at sunde virksomheder bliver tvangsopløst, fordi de har svært ved at skaffe den nødvendige kapital, og måske også er ramt af corona-krisen.

Det betyder aftalen om IVS

  • Fristen for opløsning eller omregistrering til ApS er den 15. oktober 2021 – det giver virksomhederne bedre tid til at omregistrere sig.
  • Omregistreringen kan ske ved at indbetale differencen mellem selskabets registrerede selskabskapital og minimumskapitalkravet for et ApS, der som nævnt er 40.000 kr. Hvis du fx indskød 5.000 kr., da du stiftede dit IVS, kan du omregistrere selskabet til et ApS ved at indskyde yderligere 35.000 kr. Det vil altså ikke længere være egenkapitalen, men selskabets virksomhedskapital, der er afgørende for omregistrering, når der laves kontant kapitalforhøjelse.

Sådan øger du selskabskapitalen

For at fremskaffe den nødvendige kapital til omregistrering til ApS kan man som ejer enten oparbejde et overskud i virksomheden eller indskyde penge i selskabet.

Som ejer har du fx også mulighed for at konvertere et personligt tilgodehavende i selskabet, så gælden ændrer status til egenkapital. Her skal du dog være opmærksom på de skattemæssige forhold ved gældskonverteringen.

Hvis du ønsker at øge selskabets kapital ved at indskyde aktiver som fx biler eller maskiner – også kaldet et apportindskud – skal revisor fortsat bekræfte aktivernes værdi.

Som en sidste mulighed kan man foretage en såkaldt fondsforhøjelse, hvor man forhøjer virksomhedskapitalen ved at overføre selskabets øvrige bundne reserver. Her kan virksomheden f.eks. benytte ”reserve efter indre værdis metode”, ”reserve for udviklingsomkostninger”, ”reserve for opskrivninger” mv.

Derfor afskaffes IVS

Iværksætterselskaber som selskabsform bliver afskaffet, fordi risikoen for svig har været højere end forventet. Fx tegner IVS’er sig for skatte- og afgiftsrestancer, der er næsten dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder.

IVS’er blev oprindeligt indført i 2014 for at understøtte iværksætteriet i Danmark. Man kunne oprette et selskab ved at indskyde 1 krone.

> > Læs mere om den politiske aftale på Erhvervsministeriets hjemmeside

Brug for rådgivning om den bedste selskabsform?

inforevision kan vi hjælpe med at afklare, hvad der er den bedste løsning for dit IVS, og vi bistår med den praktiske omregistrering af selskabet. 

Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvad du har brug for, og hvordan vi kan hjælpe.

Michael Dam-Johansen
Partner, statsautoriseret revisor
Mobil 26 27 82 48
mdj@inforevision.dk