Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


EU’s whistleblowerdirektiv er denne sommer blevet vedtaget ved lov og skal nu implementeres i ...
8. september 2021

Ny lov om whistleblowerordninger

Alle kommuner og arbejdspladser med mere end 50 medarbejdere skal etablere whistleblowerordninger, der gør det sikkert at indberette bl.a. svig, underslæb og andre strafbare forhold på jobbet.

EU’s whistleblowerdirektiv er denne sommer blevet vedtaget ved lov og skal nu implementeres i Danmark. Det betyder, at alle private og offentlige virksomheder med mere end 250 ansatte har pligt til at etablere en såkaldt whistleblowerordning senest den 17. december 2021.

Og to år efter, den 17. december 2023, kommer de samme regler til at gælde for private og offentlige virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte.

Interne kanaler til whistleblowere

I praksis betyder den nye lovgivning, at virksomhederne skal etablere interne kanaler, hvor medarbejdere, aktionærer og andre fortroligt og anonymt kan indberette arbejdsrelaterede lovovertrædelser.

Det kan fx være overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse, seksuel chikane og anden grov chikane på arbejdspladsen.

Upartisk behandling af indberetninger

Det er et krav, at whistleblowerne kan sende informationer på skrift og/eller via tale, uden at deres identitet afsløres, og virksomhederne skal også sørge for tydelige og sikre procedurer for, hvordan der bliver fulgt op på indberetningerne.

Direktivet kræver bl.a., at virksomheden udpeger en upartisk person eller en afdeling, der skal håndtere ordningen – enten internt eller ved at bruge en tredjepart. Det kan være i form af en leverandør af et digitalt whistleblowersystem eller et eksternt firma, der kan modtage og følge op på indberetningerne.

Man må gerne etablere koncernfælles whistleblowerordninger, så én ordning dækker flere virksomheder.

Beskyttelse mod repressalier

Loven beskytter også whistleblowere mod repressalier. Indberetninger, der overholder reglerne og sker i god tro, må altså ikke medføre risiko for fyring, lønnedgang eller chikane af whistlebloweren.

Der bliver desuden etableret en ekstern whistleblowerordning i Datatilsynet. Den kan bruges af whistleblowere, der ikke føler sig trygge ved at indberette til arbejdspladsens whistleblowerordning, eller som arbejder i en virksomhed, der er for lille til at etablere en intern ordning.

Mere information

Du kan se hele lovteksten her og læse pressemeddelelsen fra Justitsministeriet her

Hvis du har brug for rådgivning eller assistance i forhold til at tilrettelægge en whistleblowerordning, kan inforevision hjælpe. Skriv på info@inforevision.dk eller ring til os på telefon 39 53 50 00.