Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


I juli måned 2021 – og hvert år fremover - modtager alle arbejdsgivere for første gang et brev ...
13. juli 2021

Lønmodtagernes feriemidler: Tjek din e-boks hvert år i juli

I juli 2021 – og hvert år fremover – modtager alle arbejdsgivere for første gang et brev med den årlige opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler. Brevet sendes til virksomhedens digitale postkasse e-boks, så husk at tjekke, selvom du er gået på sommerferie.

I brevet vil du, udover den årlige opkrævning af indefrosne feriepenge, kunne læse om mulighederne for enten at beholde resten af feriepengene fra overgangsåret i virksomheden eller indbetale resten af beløbet.

Hvad er Lønmodtagernes Feriemidler?

I forbindelse med den nye ferielov blev der oprettet en ny fond: Lønmodtagernes Feriemidler, der forvalter de indefrosne feriepenge, der blev optjent i overgangsåret inden den nye ferielov. Medarbejdere får opsparingen udbetalt, når de når folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarked. Som virksomhed har I mulighed for at beholde den del af de indefrosne feriepenge, der ikke bliver opkrævet i juli måned. Du skal senest d. 31. august give Lønmodtagernes Feriemidler besked, hvis I ønsker at beholde feriepengene. Hvis du ikke giver besked, får virksomheden en opkrævning på alle de feriepenge, I har indberettet.

Du vil kunne finde følgende information i brevet/opkrævningen:

  • Det aktuelle beløb, der skal betales senest d. 1. september
  • Hvilke muligheder du har for at indbetale resten af feriepengene
  • Hvordan du giver besked, hvis du vil beholde feriepengene i virksomheden (på egen konto)
  • Information om indeksering af de feriepenge du evt. har valgt at beholde.

Hvornår skal de indefrosne feriepenge betales?

Medarbejdere har ret til at få de indefrosne feriepenge udbetalt, når de opfylder kriteriet for udbetaling: (Uanset om du har valgt at beholde pengene i virksomheden eller ej):

  • Medarbejderen dør
  • Medarbejderen forlader Danmark
  • Medarbejderen når folkepensionsalderen
  • Medarbejderen bliver tilkendt førtidspension mv. 
  • Medarbejderen har optjent feriepenge, der ikke overstiger 1.500 kr. i overgangsåret.

Du kan altid vælge at betale

Når du rettidigt betaler den modtagne opkrævning af indefrosne feriemidler, bekræfter du automatisk, at du vil beholde de resterende feriepenge fra overgangsåret i virksomheden/på egen konto. Selvom du for en periode har valgt at beholde feriepengene i virksomheden, kan du altid vælge at betale dem. Der kan betales året rundt.

Hvis der er år, hvor du ikke får en årlig opkrævning (fordi der ikke er medarbejdere, der opfylder kriteriet for udbetaling), skal du senest d. 31. august give besked om, at du (fortsat) vil beholde de resterende feriepenge i virksomheden.

Hvis du vælger at beholde de indefrosne feriepenge i virksomheden, skal du betale en årlig indeksering.

En indeksering er en slags rente, du betaler for at beholde de indefrosne feriepenge. Indekseringen bliver lagt oveni i de feriepenge, du har valgt at beholde. Virksomheden vil årligt modtage en opkrævning, indtil der ikke længere er feriepenge fra overgangsåret tilbage i virksomheden.

Mere information

Find mere information om Lønmodtagernes Feriemidler og deadlines for betaling her.