Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Selvom din virksomhed primært driver momsfritaget virksomhed, skal den registreres for moms, når ...
29. marts 2023

Skal du momsregistreres for en momsfritaget aktivitet?

Mange virksomheder er ikke opmærksomme på, at der kan være et krav om momsregistrering af deres virksomhed, selvom deres primære aktivitet er momsfritaget.

Kravet om momsregistrering kan forekomme, når en virksomhed har følgende aktiviteter:

  • Køb af varer og ydelser fra udlandet
  • Kantine, hvor virksomheden opkræver betaling fra sine medarbejdere

Moms på køb af varer fra udlandet

Selvom din virksomhed primært driver momsfritaget virksomhed, skal den registreres for moms, når du køber varer (for mere end 80.000 kr.) eller ydelser (ingen minimumsgrænse) fra udlandet.

Det skyldes, at indkøb af varer og ydelser fra udlandet oftest er underlagt reglerne for omvendt betalingspligt. Det vil sige, at det er køberens ansvar at afregne momsen.

Kantineydelser er momspligtige

Salg af kantineydelser er en fuldt momspligtig aktivitet. Virksomheden får momsfradrag for alle indkøb til kantinedriften, men skal samtidig betale moms af indtægterne. Ofte dækker medarbejdernes betaling ikke virksomhedens reelle udgifter kantinedriften, og derfor har Skattestyrelsen udarbejdet regler for, hvordan man afregner en fiktiv salgsmoms, også kaldet kantinemoms.

Mange virksomheder driver mindre kantiner. Begrebet kantinedrift omfatter også den blotte aktivitet at købe fx rugbrød og pålæg ind og sælge det til sine medarbejdere for 20 kr. pr. dag. I disse situationer vil købs- og salgsmoms ofte være identisk, men i andre tilfælde vil der være en difference på baggrund af den fiktive kantinemoms.

Din virksomhed skal afregne kantinemoms, selvom den ikke tager fradrag for købsmomsen, eller driften af kantinen er af mindre størrelse. Virksomheden har stadig pligt til at beregne og betale kantinemomsen, så snart registreringsgrænsen på 50.000 kr. for momspligtig omsætning overskrides inden for en 12-måneders periode. Denne grænse nås typisk allerede ved 18-20 medarbejdere i en virksomhed.

Hvis virksomheden glemmer at bliver momsregistreret?

Det kan blive dyrt at glemme momsregistreringen, særligt efter at Skattestyrelsen sidste år indførte renter på forkert angivet moms.

Køber virksomheden enten varer eller ydelser fra udlandet, eller har den kantinedrift, er det værd at få set igennem, om I afregner korrekt moms af aktiviteten.

Yderligere information

Hvis din virksomhed har brug for rådgivning om momsregistrering eller assistance til at gennemgå jeres moms, er I velkomne til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan også læse mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Nana Johansson
Momsrådgiver
T 39 53 50 05
nan@inforevision.dk