Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Fra 2023 vil virksomheders fradrag for udgifter til forskning og udvikling fortsat være 130 %. Et ...
9. februar 2022

Vær opmærksom på skattekreditten

Uklare regler og en restriktiv fortolkning hos skattemyndighederne gør det svært for mange virksomheder at få godkendt fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger.  

Skattekreditordningen giver mulighed for, at selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, kan få udbetalt skatteværdien af den del af deres underskud, der vedrører forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Fradraget for udgifter til forskning og udvikling er forhøjet til 130 % i 2020 og 2021, og ordningen er nu forlænget til også at omfatte 2022. Der kan dog kun ansøges om skattekredit for de faktiske afholdte udgifter. Tillægget på 30 % kan fremføres som underskud til senere indkomstår.

I januar 2022 har Regeringen, SF, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne aftalt en reformpakke. I pakken er der afsat 0,8 mia. kr. til at gøre det nuværende, midlertidigt forhøjede fradrag permanent. Fra 2023 vil satsen for virksomhedernes fradrag for udgifter til forskning og udvikling altså fortsat være 130 %.

Virksomheder får medhold i Landsskatteretten

Praksis på området er forholdsvis uklar, og inforevisions skatteafdeling forventer, at der i den kommende tid vil komme en del afgørelser fra Landsskatteretten, som vil være med til at fastlægge praksis.

Skattemyndighederne har som udgangspunkt en mere restriktiv fortolkning eller tilgang til reglerne end Landsskatteretten, og inforevision oplever, at flere virksomheder får medhold i deres klager over skattemyndighedernes afgørelser. 

Forskellig fortolkning af reglerne

På det seneste har skattemyndighederne dog indbragt flere af Landsskatterettens afgørelser for domstolene. Skattemyndighederne synes at have indtaget den holdning, at det alene er forskning, der er omfattet af reglerne om skattekredit.

Efter inforevisions opfattelse strider det mod reglerne. Udviklingsarbejde er også omfattet, når det handler om anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer og produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.

Når skattemyndighederne indbringer en sag for domstolene, er det udtryk for, at de ikke er enige i Landsskatterettens vurdering. Skattemyndighederne fortsætter derfor som udgangspunkt med at administrere efter deres hidtidige praksis, indtil denne eventuelt bliver underkendt af domstolene.

Lyttemøde i Skattestyrelsen

I januar 2022 havde Skattestyrelsen inviteret FSR – danske revisorer, Dansk Erhverv og Dansk Industri til et lyttemøde, hvor der også deltog repræsentanter fra udvalgte selskaber.

Formålet med mødet var at give de inviterede mulighed for at fremlægge deres synspunkter om problematikker vedrørende forsknings- og udviklingsomkostninger.

inforevisions skatteafdeling er ikke bekendt med, om lyttemødet har haft et udbytte.

Skattemyndighederne kan afvise skattekreditten og kræve tilbagebetaling

I øjeblikket ser inforevisions skatteafdeling rigtig mange sager, hvor skattemyndighederne afviser fradrag/skattekredit. Reglerne for, hvilke aktiviteter der er omfattet af ordningen, er ganske enkelt så uklare, at man som virksomhed kan have svært ved at gennemskue dem.

Skattemyndighederne kan have den holdning, at virksomheden ikke opfylder betingelserne og kan dermed kræve tilbagebetaling af den udbetalte skattekredit. Ved tilbagebetalingen bliver der opkrævet morarenter, som ikke er fradragsberettigede. 

Rådgivning om skattekredit

Du kan læse mere om skattekreditordningen her:

Hvis du og din virksomhed har brug for rådgivning og assistance i spørgsmål om skattekredit, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skatterådgiver
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk