Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Virksomheder skal ikke have rentefordele af ukorrekte angivelser. Folketinget har vedtaget, at ...
3. juni 2022

Slut med rentefri efterangivelse af moms og afgifter

Virksomheder skal ikke have rentefordele af ukorrekte angivelser. Folketinget har nu vedtaget et lovforslag, der lægger renter på efterangivelse af moms og afgifter. Det kan blive dyrt.

Med lovændringen gør Skatteministeren op med den hidtidige praksis, hvor virksomheder ikke betaler renter, når de efterangiver eller korrigerer moms og afgifter til Skattestyrelsens fordel.

Indtil nu er der først løbet renter på 14 dage efter et betalingskrav fra Skattestyrelsen. Med vedtagelsen af det nye lovforslag vil forhøjede moms og afgifter altid blive forrentet fra sidste rettidige angivelses- og betalingsdato.

Her får lovforslaget om efterangivelse betydning

Begrundelsen for at ændre loven er, at det er urimeligt, at virksomheder får en rentefordel af en ukorrekt angivelse.

Første del af forslaget er trådt i kraft 15. juni 2022. Den del omfatter følgende situationer:

  • Hvor virksomheder indgiver deres første angivelse efter momsregistrering for sent, men inden en foreløbig fastsættelse er foretaget
  • Hvor virksomheder indgiver deres første angivelse efter en korrekt momsregistrering, men ændrer angivelsen til et højere beløb efter fristens udløb
  • Hvor virksomheder bliver registreret med tilbagevirkende kraft og derfor indgiver deres første angivelse for sent.

Anden del af forslaget får betydning for kontrolsager, men er ikke nærmere fastlagt endnu.

Søg afklaring hos Skat

Det kan blive en dyr omgang for en virksomhed at have efterangivelser, når renterne påløber allerede fra angivelses- og betalingsfristen.

Inforevision opfordrer derfor til, at man som virksomhed søger afklaring i form af bindende svar eller lignende hos Skat, hvis praksis er uklar, eller hvis der er tvivl om den moms- eller afgiftsmæssige behandling af spørgsmål og tvister i jeres virksomhed.

Mere information

Du kan se lovforslaget på Folketingets hjemmeside.

Hvis du har brug for rådgivning eller bistand i forbindelse med indberetning af skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk