Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


For virksomheder, der har aktiviteter med varesalg til virksomheder i andre EU-lande, anbefales det ...
10. december 2019

Nye krav til transportdokumentation
ved momsfrie EU-leverancer

1. januar 2020 harmoniseres kravene til dokumentation ved EU-varehandel. Det er ikke længere nok at have fx et fragtbrev. Sælger skal være i besiddelse af to eller flere separate beviser for, at varerne er transporteret ud af sælgers land.

EU-Kommissionen har vedtaget at harmonisere kravene til dokumentation ved grænseoverskridende vareleverancer indenfor EU. Dermed vil der formelt set være enslydende krav til, hvilken form for dokumentation, der skal foreligge, for at man som virksomhed opfylder betingelserne for momsfri fakturering af vareleverancer inden for EU.

Disse dokumenter accepteres som bevis

Harmoniseringen betyder, at det fra 1. januar 2020 ikke længere er tilstrækkeligt at være i besiddelse af eksempelvis et fragtbrev. Sælger skal være i besiddelse af to eller flere separate beviser for, at varerne er transporteret ud af sælgers land.

Følgende dokumenter accepteres som bevis for forsendelse eller transport:

  • Dokumenter vedrørende varernes forsendelse eller transport, fx et undertegnet CMR-dokument eller ledsagedokument, et konnossement, et luftfragtbrev, en faktura fra transportøren af varerne

Følgende andre dokumenter kan anvendes som bevis:

  • En forsikringspolice vedrørende varernes forsendelse eller transport eller bankbilag for betalingen af varernes forsendelse eller transport
  • Officielle dokumenter, der er udstedt af en offentlig myndighed, såsom en notar, og som bekræfter varernes ankomst i bestemmelsesmedlemsstaten
  • En kvittering, der er udstedt af en oplagshaver i bestemmelsesmedlemsstaten, og som bekræfter varernes oplagring i denne medlemsstat

De to dokumenter skal desuden være ’overensstemmende’. Dvs., at de ikke må være indbyrdes modstridende, og de skal være udstedt af to forskellige parter, der skal være uafhængige af hinanden, af sælgeren og af erhververen. 

Giv forretningsgangene et eftersyn

For virksomheder, der har aktiviteter med varesalg til virksomheder i andre EU-lande, anbefales det at få kigget på forretningsgangene. Tilsvarende vil danske virksomheder, der indkøber varer i andre EU-lande, nok opleve en øget interesse fra sælgerens side vedrørende dokumentationskrav og kvittering for modtagelse m.v.

De virksomheder, der allerede har styr på dokumentationen omkring EU-leverancer, kan i stedet have fokus på rutiner med strukturering og opbevaring af dokumentation, så dette gemmes i en periode på mindst 5 år.

Læs mere om EU-kommissionens harmonisering af momsreglerne pr. 1. januar 2020:

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T: 39 53 50 05
mic@inforevision.dk