Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Hidtil har selskaber og hovedaktionærer kun skullet oplyse om kontrollerede transaktioner, hvis de ...
24. august 2020

Hovedaktionærer: Husk de kontrollerede transaktioner

Senest 1. september 2020 skal hovedaktionærer indberette selv små transaktioner med eget selskab i 2019. Læs mere, og se hvor du henter skemaet.

Hidtil har selskaber og hovedaktionærer kun skullet oplyse om kontrollerede transaktioner, hvis de oversteg 5 mio. kroner. Men fra og med indkomståret 2019 er grænsen på 5 mio. kroner ophævet, og nu skal selv små transaktioner mellem en hovedaktionær og dennes selskab angives som kontrollerede transaktioner.

I praksis betyder det, at alle hovedaktionærer – sammen med deres oplysningsskema for 2019 – skal udfylde og indsende skema 05.021 til Skattestyrelsen. Indsendelsen sker via hovedaktionærens skattemappe på skat.dk.

Hvis du ikke sender skemaet ind, kan Skattestyrelsen opkræve et skattetillæg på op til 5.000 kroner.

>> Hent skema 05.021 her

Hvem skal indberette kontrollerede transaktioner?

Skemapligten omfatter i denne sammenhæng hovedaktionærer, der alene eller sammen med nærtstående ejer aktier eller anparter i et selskab, og at de tilsammen ejer eller råder over mere end 50 % af kapitalen eller stemmerettighederne i selskabet, og dermed udøver bestemmende indflydelse over selskabets beslutninger.

Hvad er kontrollerede transaktioner?

Skattestyrelsen har tilkendegivet, at alle handelsmæssige og økonomiske transaktioner mellem en hovedaktionær og dennes selskab anses for at være kontrollerede transaktioner. Det gælder også transaktioner mellem hovedaktionæren og dennes nærtstående, så som ægtefælle, børn og forældre.

Kontrollerede transaktioner er bl.a. køb og salg af aktiver (fx ejendom, bil, båd, kunst m.v.), men til kategorien hører også andre transaktioner som fx mellemregninger, renter, leje af hjemmekontor m.v.

Skattestyrelsen har oplyst, at løn og udbytte ikke er omfattet af oplysningspligten, fordi disse oplysninger allerede er indberettet.

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte din revisor eller inforevisions skatteafdeling.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Bo Sponholtz
statsautoriseret revisor
T: 39 53 50 33
bsp@inforevision.dk