Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Myndighedernes anmodning er ændret til et krav. Fremover er det obligatorisk for visse koncerner ...
18. januar 2021

Nye krav ved transfer pricing

Det er gjort obligatorisk for koncerner af en vis størrelse at indsende dokumentation til Skattestyrelsen hvert år. Det gælder for indkomstår, der begynder 1. januar 2021 eller senere. Men der er formentlig nye regler på vej, som lemper eller helt fjerner dokumentationskravet for rent danske transaktioner. 

Koncerner, der samlet set har mere end 250 ansatte eller en balancesum over 125 mio. kr., og samtidig en omsætning på over 250 mio. kr., skal dokumentere de transaktioner, der foregår internt mellem selskaberne (transfer pricing).

Dokumentationen skal udarbejdes løbende og skal senest ligge klar, når fristen for at indsende oplysningsskemaet/selvangivelsen for det enkelte indkomstår udløber.

Myndighedernes anmodning er blevet til et krav

Tidligere var det kun nødvendigt at indsende dokumentation, hvis skattemyndighederne bad om det – endda med en frist på 60 dage til at få det gjort.

Nu er myndighedernes anmodning ændret til et krav. Man skal hvert år indsende dokumentation for koncernens transfer pricing til Skattestyrelsen – senest 60 dage efter fristen for indsendelse af oplysningsskemaet. Kravet har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere.

Vær opmærksom på, at udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation ofte er meget tidskrævende, fordi der både skal udarbejdes en ”Master Fil”, der omhandler hele koncernen, og en ”Local File” for de enkelte selskaber. Vi anbefaler derfor, at koncernen sætter arbejdet i gang snarest muligt.

Mangelfuld dokumentation kan straffes

Med vedtagelsen af reglerne om dokumentation er det desuden blevet præciseret, at Skattestyrelsen har ret til at foretage skønsmæssige forhøjelser af selskabets indkomst, hvis dokumentationen for transfer pricing ikke er udarbejdet, er utilstrækkelig eller ikke er indsendt rettidigt.

Det afgørende for Skattestyrelsens mulighed for at foretage skønsmæssige forhøjelser vil fremover være, om der er indsendt en tilstrækkelig dokumentation inden fristen.

De eksisterende bøderegler ændres ikke, og grundbeløbet for bøder udgør fortsat 250.000 kr. pr. indkomstår. 

Dokumentationskravet gælder også rene danske koncerner

Ifølge de nuværende regler skal der også udarbejdes og indsendes dokumentation for transfer pricing, selvom der udelukkende er tale om rene danske koncerner, der indgår i en tvungen sambeskatning, hvis ovennævnte beløbsgrænser er overskredet.

Vær dog opmærksom på, at der formentlig er nye regler på vej, som fritager rene danske koncerner for fuld/udvidet transfer pricing-dokumentation. I juni 2021 har skatteministeriet sendt et udkast til lovforslag i høring. Ifølge udkastet foreslås det i visse tilfælde at lempe reglerne for rent danske transaktioner.

Læs mere om lovforslaget her

Mere information

Hvis du ønsker rådgivning om transfer pricing eller international skat, er du velkommen til at kontakte din revisor eller inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om vores rådgivning og bistand til selskaber her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
+45 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk