Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Du får ekstra fradrag for indskud på op til 77.900 kr. Det gælder både privat- og ...
15. december 2023

Husk pensionen inden årsskiftet

Du får ekstra fradrag for indskud på op til 77.900 kr. Det gælder både privat- og arbejdsgiverordninger. Desuden kan selvstændige indbetale op til 30 % af årets overskud.

Du kan især minimere din skattebetaling, hvis indskuddet sker på en privattegnet ratepensionsordning – og særligt, hvis du betaler topskat. Hvis indskuddet sker på en arbejdsgiverordning, vil det ”blot” nedsætte din samlede lønindkomst for året. Det kaldes også ”bortseelsesret”.

Forskellen ligger i, at du med en privat pensionsordning har betalt skat af din løn, men får et fradrag på dit oplysningsskema (selvangivelse).

Ved en arbejdsgiverordning mindskes det lønbeløb, du bliver beskattet af, men du får ikke et fradrag, bortset fra nedenstående ekstra fradrag. Dit eventuelle topskattegrundlag bliver dog reduceret.

Indbetaling på ratepension

For 2023 kan du maksimalt indbetale 60.900 kr. på din ratepension. Det beløb omfatter både private ordninger og arbejdsgiverordninger.
Hvis du gerne vil indbetale mere, kan det ske på en livslang pension/livrente.

Ved private indskud skal fradraget som hovedregel fordeles over 10 år. Du kan dog altid indbetale op til 56.100 kr. før fordeling over 10 år. Hvis indbetalingen foretages via din arbejdsgiver, kan du indskyde ubegrænset.

Ekstra fradrag for indskud til pension

Der er god grund til at indskyde på pensionsordninger, fordi du får et ekstra fradrag for indskud på op til 77.900 kr. Det gælder for både private ordninger og arbejdsgiverordninger.

Hvis du har mere end 15 år til folkepensionsalderen, får du et ligningsmæssigt fradrag på 12 %. Det svarer til 9.348 kr., hvis du udnytter fradraget fuldt ud.

Er der 15 år eller mindre til din pensionering, er fradraget 32 % af indskuddet, svarende til max. 24.928 kr.

I 2024 vil det ekstra pensionsfradrag omfatte pensionsindbetalinger på op til 80.600 kr. Du kan læse mere på skat.dk.

Selvstændige erhvervsdrivende kan indskyde 30 % af overskuddet på livslang pension

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du indbetale op til 30 % af dit overskud (overskud før renter og kursgevinster/kurstab) på en livslang pension/livrente. 

Indskuddet skal ske inden udgangen af indkomståret. Som selvstændig vil dit regnskab ikke være færdigt på det tidspunkt, og derfor må indskuddet baseres på et skøn over årets overskud. Det vil betyde, at du formentlig indskyder for lidt eller for meget.

Viser det sig efterfølgende, at du har indskudt mindre end 30 % af dit overskud, er det ikke muligt efterfølgende at ”fylde op” ved at indbetale mere.

Hvis du omvendt har indbetalt for meget, kan det overskydende beløb ikke betales tilbage, men overføres som forudbetaling på næste års fradrag efter 30 %-ordningen.

Samtidig med de 30 % af årets overskud kan du indbetale op til 59.200 kr. på din ratepension.

Yderligere informationer

Har du brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skatterådgiver
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk