Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


De nuværende EU-regler indeholder ikke fælles regler for den momsmæssige behandling ved ...
10. december 2019

Reglerne for kædehandler
bliver ens for alle EU-lande

Fra den 1. januar 2020 bliver det væsentligt nemmere at afklare, hvordan køber, sælger og mellemhandlere skal fakturere, angive og afregne moms ved kædehandler i de enkelte EU-lande.

De nuværende EU-regler indeholder nemlig ikke fælles regler for den momsmæssige behandling ved kædehandler, hvilket giver både virksomheder og myndigheder udfordringer.

Kædehandel betyder, at der sker flere salg, men kun én transport af en vare. Med andre ord forsendes eller transporteres varen direkte fra den første sælger i kæden til den sidste køber i kæden. Det lyder jo ret simpelt, men i forhold til den momsmæssige behandling i de enkelte medlemsstater og indbyrdes mellem medlemsstaterne, kan det volde relativt store udfordringer.

Uens praksis i medlemslandene

I praksis har EU-landene udviklet forskellige nationale løsninger på spørgsmålet om håndtering af momsen ved kædehandel. Nogle lande lægger særligt vægt på det led i kæden, som forsender eller transporterer varen, eller som lader tredjemand forsende eller transportere varen på sine vegne. Andre lande, herunder Danmark, har særligt lagt vægt på, om køber har oplyst et udenlandsk momsregistreringsnummer til sælger i forbindelse med købet.

Denne uens praksis har haft indflydelse på erhvervslivets gøren og laden.

Kun én faktura/ét salg i kæden kan momsfritages

Helt overordnet går harmoniseringen af reglerne pr. 1. januar 2020 ud på, at kun én faktura/ét salg i kæden kan momsfritages. De øvrige fakturaer/salg kræver, at mellemhandlerne bliver momsregistreret i enten leverandørens eller i slutkundens land. Hovedreglen vil være, at det første salg til mellemhandleren momsfritages.

Mellemhandlernes momsregistrering i enten leverandørens eller i slutkundens land får indflydelse på den konkrete momsmæssige behandling. Mellemhandleren har mulighed for at beslutte, om forsendelsen eller transporten i stedet skal henføres til mellemhandlerens eget salg til sin kunde.

Der indføres dog ikke harmoniserede regler for alle situationer.

Som virksomhed må man forvente, at harmoniseringen af reglerne ved kædehandler kan få indflydelse på virksomhedernes administration og forpligtelser i de forskellige medlemslande.

Læs mere om EU-kommissionens harmonisering af momsreglerne pr. 1. januar 2020:

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T: 39 53 50 05
mic@inforevision.dk