Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


I nyetablerede virksomheder skal registreringen af reelle ejere ske samtidig med registreringen af ...
28. august 2018

Husk at registrere virksomhedens reelle ejere

For at dæmme op for bl.a. hvidvask og skattesvig har det siden 1. december 2017 været et krav til mange virksomheder, at de skal registrere deres reelle ejere på virk.dk.

Nylige ændringer i Selskabsloven betyder, at registreringen skal ske samtidig med registreringen af virksomheden. Det er således blevet en forudsætning for at drive virksomhed i Danmark, at de reelle ejere er registreret.

Kan de reelle ejere ikke identificeres?

Udgangspunktet for lovgivningen er, at virksomheder har reelle ejere og kan identificere dem. Hvis det ikke er muligt, kan virksomheden registreres med følgende muligheder:

  • Virksomheden har ikke reelle ejere (fx hvor ingen personer ejer 25% af selskabet)
  • Virksomheden kan ikke identificere de reelle ejere

Opbevar dokumentationen i 5 år

Virksomheden skal opbevare den fornødne dokumentation for virksomhedens forsøg på at identificere de reelle ejere. Opbevaringspligten gælder i 5 år efter hvert identifikationsforsøg samt 5 år efter det reelle ejerskabs ophør.

Manglende registrering kan medføre tvangsopløsning

Hvis virksomhedens reelle ejere ikke er registreret, eller hvis registreringen ikke opretholdes i Erhvervsstyrelsens it-system, kan virksomheden blive sendt til tvangsopløsning i Skifteretten.

Forinden vil virksomheden blive bedt om at bringe forholdet i orden.

Mere information

Du kan læse mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte inforevision for råd og vejledning.

Kontakt

Vibeke Düring Reyes Jensen
Partner, statsautoriseret revisor
M: 21 71 99 80
vd@inforevision.dk