Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Medarbejderen mister feriedage og feriepenge, hvis restferien ikke er afviklet inden 31. december ...
11. november 2021

Husk restferien inden årsskiftet

Senest 31. december 2021 skal medarbejderne i din virksomhed have holdt deres restferie. Max. 5 dage kan udbetales eller overføres til et nyt ferieår, og det skal aftales på skrift.

Er der medarbejdere i din virksomhed, der har ferie til gode ud over den 4. ferieuge, er det en god idé snart at få aftalt, hvad der skal ske med restferien.

Ifølge loven kan medarbejderen nemlig højst få overført eller udbetalt 5 af de feriedage, som er optjent i perioden 1. september 2020 – 31. august 2021, og som ligger ud over de fire ferieuger. Medarbejderen mister feriedagene og feriepengene, hvis restferien ikke er afviklet inden 31. december 2021.

Miniferieåret skal også afsluttes

Der kan også være restferie fra 2019, der skal være afholdt ved udgangen af 2021.  

I perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019 optjente man som medarbejder 16,64 dage, som skulle afholdes i det såkaldte miniferieår, der gik fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. Restferie fra den periode skal være afholdt 31. december 2021 – ellers bortfalder medarbejderens ret til både feriedagene og feriepengene.

Også for denne periode kan der udbetales eller overføres op til 5 feriedage til det næste ferieår, men kun hvis der er overført dage fra optjeningsåret 2018, så medarbejderen havde 21,64 dage til afholdelse pr. 1. maj 2020.

De overførte dage fra 2018 skal afholdes før den ferie, der optjenes i perioden 1. september 2021 – 31. august 2022.

Aftale om overførsel af feriedage skal være skriftlig

Når arbejdsgiver og medarbejder skal aftale overførsel af restferie ud over de fire uger, kræver det:

  • At aftalen er skriftlig, evt. i form af retningslinjer i virksomhedens personalehåndbog
  • At medarbejderen er ansat på aftaletidspunktet
  • At aftalen er indgået inden 31. december

Hvis der ikke er indgået en skriftlig aftale, har medarbejderen ret til at få udbetalt restferie på max. 5 dage fra ferieåret 1. september 2020 – 31. august 2021. Udbetalingen skal ske senest ved udgangen af marts 2022.

Indberetning senest 15. november

Som arbejdsgiver/virksomhed skal du indberette ikke-afholdte feriedage og indbetale ikke-udbetalte feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond. Det skal ske senest den 15. november året efter ferieårets udløb.

På grund af den nye ferielov skal indberetning for optjeningsårene 2019 og 2020 dog først ske i november 2022.

For 2018 skal indberetningen ske senest 15. november 2021.

Feriefonden har strammet kontrollen

Når man som arbejdsgiver indberetter medarbejdernes restferie via virk.dk, kan man risikere en kontrol. Arbejdsmarkedets Feriefond pålægger årligt op til 150 tilfældigt udvalgte virksomheder at indsende revisorerklæring eller dokumentation for korrekt afregning af feriepenge til fonden.

Mere information om feriepenge

Du kan læse mere om den nye ferielov her på siden.

virk.dk finder du bl.a. selvbetjeningsløsninger og spørgsmål-svar.

Hvis du har brug for rådgivning eller assistance til regnskab, rapportering eller bogholderi, herunder lønadministration, er du meget velkommen til at kontakte inforevisions erhvervsservice. Læs mere om os her.

Kontakt
Micky Jørgensen
Afdelingsleder, Interim og Erhvervsservice
Tlf. 39 53 57 34
myj@inforevision.dk