Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


En ny afgørelse fra Skatterådet viser, at man skal være påpasselig med at oprette et ...
17. januar 2023

Værdipapirer: Opret depotet korrekt

Beskatningen kan være hård, hvis du som ejer/hovedaktionær opretter et værdipapirdepot i dit eget navn og ikke i selskabets navn.

Hvis et selskab ønsker at investere overskydende likviditet, er det selvfølgelig helt lovligt at oprette et depot til fx køb af aktier, obligationer, kryptovaluta eller andre typer af værdipapirer.

Men en ny afgørelse fra Skatterådet viser, at man skal være påpasselig med at oprette et værdipapirdepot i det rigtige navn – dvs. i selskabets navn.

I enkelte sager er depotet blevet oprettet i ejerens/hovedaktionærens navn – enten på grund af en fejl, eller fordi det teknisk ikke var muligt at oprette depotet i selskabets navn, men kun i en fysisk persons navn.

Beskatning af udbytte og afkast fra værdipapirdepotet

I sin afgørelse kom Skatterådet frem til, at ejeren skulle beskattes af de overførsler, der var sket fra selskabets bank til depotet. Også selvom ejeren ikke havde anvendt eller disponeret over midlerne privat, og selvom alle bankbevægelser udelukkende var sket mellem selskabets bank og depotet. I den konkrete sag havde selskabet medregnet hele værdien af depotet, herunder gevinster og tab.

Skatterådet vurderede, at midlerne havde været til ejers rådighed, når pengene var overført til depotet, da det står registreret i ejers navn.
Beløbene skulle derfor beskattes på det tidspunkt, hvor de blev overført til depotet. Beløbene blev beskattet som udbytte, og et efterfølgende afkast skulle også beskattes privat.

Forkert oprettelse kan ikke repareres

Bordet fanger, når først et værdipapirdepot er oprettet.

Som udgangspunkt giver Skattestyrelsen ikke mulighed for at reparere på en fejlagtig oprettelse. Det gælder uanset årsagen og uanset, om der er tale om et helt nyoprettet investeringsdepot, hvor der ikke har været nogen form for sammenblanding med ejerens privat økonomi.

Yderligere informationer

Hvis du har brug for rådgivning eller assistance i forbindelse med investeringsdepoter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk
 
Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk