Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Kravet omfatter i første omgang store og mellemstore selskaber. Tidligst i 2026 gælder det også ...
30. maj 2024

Nu gælder kravet om digital bogføring

Fra 1. juli 2024 skal en række virksomheder registrere transaktioner og opbevare bilag i et digitalt bogføringssystem, der er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Kravet om digital bogføring gælder fra den første regnskabs- eller indkomstperiode, efter at reglerne er trådt i kraft.

For selskaber med pligt til at indsende årsregnskab – det er aktie- og anpartsselskaber, erhvervsdrivende fonde og andre virksomheder med begrænset ansvar samt interessentskaber og kommanditselskaber (uden deltagelse af fysiske personer som interessent og komplementar) – og som bruger et standardbogføringssystem, ser datoerne sådan ud: 

  • Begynder regnskabsperioden 1. juli, gælder reglerne fra 1. juli 2024.
  • Begynder regnskabsperioden 1. januar, gælder reglerne fra 1. januar 2025.
  • Begynder regnskabsperioden 1. april, gælder reglerne fra 1. april 2025.

Hvis virksomheden bruger et specialudviklet bogføringssystem, gælder loven fra 1.januar 2025.

1. januar 2026 skal ikke-årsregnskabspligtige virksomheder, fx enkeltmandsvirksomheder, foreninger og finansielle institutioner mv., hvor den erhvervsmæssige nettoomsætning i hvert af de to seneste indkomstår (2024 og 2025) er mere end 300.000 kr., bogføre digitalt.

Hvad betyder ændringerne?

I hovedtræk betyder lovændringerne, at virksomhederne bl.a. skal:

  • Opbevare regnskabsmateriale digitalt på en måde, der lever op GDPR-reglerne
  • Tage sikkerhedskopier af regnskabsmaterialet efter devisen: Jo flere transaktioner, desto hyppigere sikkerhedskopiering
  • Beskrive procedurer for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale.

Som noget nyt kan Erhvervsstyrelsen også gennemføre en risikobaseret bogføringskontrol, hvis en virksomhed har fravalgt revision eller ikke har indsendt den første årsrapport. Det kan give bøder på op til 1,5 mio. kr., hvis reglerne ikke bliver overholdt.

Læs mere i denne artikel: Ny lov om digital bogføring

Også ændringer i årsregnskabsloven

Bogføringsloven er et led i en reformpakke, som blev vedtaget i Folketinget i 2021 for at styrke indsatsen mod svindel og gøre det lettere for virksomheder at overholde bogføringspligten.

Reformpakken omfatter også ændringer i årsregnskabsloven, herunder:

  • Skærpet revisionspligt for visse brancher
  • Krav om revision eller udvidet gennemgang for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr.
  • Tidligere kontrol med årsregnskaber
  • Fjernelse af kontantpligten for B2B

Vi hjælper med digital bogføring

Har du brug for rådgivning eller assistance, er du velkommen til at kontakte inforevisions afdeling for Business Services.

Du kan også læse mere om digital bogføring på Virksomhedsguiden og om muligheden for at søge tilskud til rådgivning om digitale løsninger hos SMV:Digital.

Micky Jørgensen
Partner, afdelingsleder, Business Consulting
T 39 53 57 34
myj@inforevision.dk